logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Informačné a bezpečnostné systémy

Komplexné riešenia

Spoločnosť SPINET, a.s. ponúka komplexné riešenia pozostávajúce z:

 • analýzy potrieb a požiadaviek zákazníka
 • návrhu riešenia a jeho odsúhlasenia zákazníkom
 • realizácie riešenia podľa projektovej dokumentácie
 • záručného a pozáručného servisu realizovaného riešenia
 • starostlivosti o zákazníka a doplnkových služieb požadovaných zákazníkom

Ponúkané produkty a služby


 • štruktúrované kabelážne systémy
 • aktívne sieťové prvky
 • hardvérové a softvérové komponenty
 • digitálne záznamové zariadenia
 • IP telefónia
 • záložné zdroje napájania
 • detekcia a ochrana pred narušeniami a ochrana dát
 • konfigurovanie parametrov informačného systému
 • poplachové systémy
 • prístupové systémy
 • kamerové systémy
 • systémy šifrovej ochrany
 • ochrana priestorov pred odpočúvaním
 • mechanické zábranné a uzamykacie systémy