logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Senzory kvality ovzdušia

Znečistenie ovzdušia je najväčším enviromentálnym rizikom. Pre pochopenie tohto problému, na zníženie znečistenia a vyčistenia ovzdušia je potrebné vedieť kde a ako dochádza k znečisteniu. Senzory kvality ovzdušia VAISALA AQT410 a AQT420 predstavujú nové, cenovo efektívne riešenie pre monitorovanie znečistenia vonkajšieho vzduchu. Sú jednoduché na inštaláciu a nenáročné na údržbu. Vynikajúce pre rozšírenie a zahustenie monitorovacích sietí, pre poskytovanie informácií ktoré majú priamu dopad na náš každodenný život.

Senzor kvality ovzdušia AQT410

image

Cenovo efektívne, kompaktné riešenie pre monitorovanie kvality ovzdušia a meteorologických dát. AQT410 je senzor kvality ovzdušia, ktorý meria maximálne 4 znečisťujúce plyny - na výber sú oxid dusičitý (NO2), oxid dusnatý (NO), oxid siričitý (SO2), oxid uhoľnatý (CO), sírovodík (H2S) alebo ozón (O3).

>>Viac informácií

Senzor kvality ovzdušia AQT420

image

Cenovo efektívne, kompaktné riešenie pre monitorovanie kvality ovzdušia a meteorologických dát. AQT410 je senzor kvality ovzdušia, ktorý meria maximálne 4 znečisťujúce plyny - na výber sú oxid dusičitý (NO2), oxid dusnatý (NO), oxid siričitý (SO2), oxid uhoľnatý (CO), sírovodík (H2S) alebo ozón (O3). Zároveň meria častice (PM2,5 a PM10) v okolitom vzduchu.

>>Viac informácií