logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Rádiosondy

Rádiové sondáže tvoria chrbticu dát atmosférického profilu po celom svete a preto sú kľúčom ku vytváraniu presných predpovedí kvality ovzdušia. Rádiosondy merajú vertikálny profil atmosférickej teploty, vlhkosti, vetra a tlaku. Po rozšírení môžu tiež merať vertikálne rozloženie atmosférického ozónu až do 3 hPa.

Tieto informácie môžu byť použité na identifikáciu atmosférických podmienok, ktoré ovplyvňujú aktuálnu kvalitu ovzdušia rovnako ako kvalitu predpovedí na niekoľko hodín dopredu. Napríklad teplotné inverzie v nízkych vrstvách atmosféry vytvárajú stabilné podmienky pri zemskom povrchu a spôsobujú, že znečistenie sa drží práve tesne nad povrchom čo spôsobuje zlú kvalitu ovzdušia. Vietor a prúdenie zase presúvajú znečistenie z oblasti, zmiešavajú ho s atmosférou a zlepšujú podmienky. Ozónová sondáž Vám poskytne plný vertikálny profil ozónu v atmosfére pre lepšie pochopenie lokálnych ozónových podmienok a pomôžu Vám vydávať presnejšie predpovede kvality ovzdušia.

Zistite viac o:


Rádiosonda VAISALA RS41

image

Nová rádiosonda VAISALA RS41 zefektívňuje prípravu vypustenia pre bezchybné meranie a znižuje prevádzkové náklady na pozorovanie horných vrstiev atmosféry.

>>Viac informácií


Ozónová sondáž s rádiosondou RS41

image

S ozónovým rozhraním VAISALA OIF411, ECC ozónovým senzorom a digitálnou rádiosondou RS41 je možné merať tlak, teplotu, vlhkosť a geopotenciálnu výšku spoločne s vertikálnym rozložením atmosférického ozónu až do 3hPa.

>>Viac informácií