logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Letisková meteorológia

Naša spoločnosť sa špecializuje aj na meteorologické riešenia pre letiská predovšetkým od spoločnosti VAISALA. V ponuke sa nachádzajú riešenia pre letiská všetkých kategórií od malých športových letísk až po veľké medzinárodné letiská. V prípade záujmu naša spoločnosť navrhne optimálne riešenie podľa požiadaviek zákazníka a špecifík daného letiska.

Systém AWOS VAISALA AviMet®

image

Základom pre každého meteorologického systému na letisku je systém AWOS. Systém VAISALA AviMet® je aktuálne nainštalovaný na viac ako 450 ICAO kategorizovaných letiskách po celom svete, napríklad aj na všetkých civilných a vojenských letiskách v Českej republike. Ide o komplexný informačný systém, ktorý obsahuje všetky funkcie, ktoré systém AWOS musí mať a ešte omnoho viac. Tento systém podporuje všetky formáty správ pre vzdialeného pozorovateľa bežne používaných v leteckej meteorológii, je modulárny a užívateľsky prijateľný. Taktiež obsahuje funkcie pre predpoveď počasia, obsahuje nástroje pre vzdialený prístup z rôznych miest a veľa iných funkcií. Pomocou modulov je možné rozšíriť ho o rôzne ďalšie funkcie.

>>Viac informácií

Systém varovania pred strihom vetra VAISALA AviMet® LLWAS

image

Strih vetra do bezprostredného okolia letiska môže predstavovať veľký problém. Systém AviMet® LLWAS predstavuje kombináciu senzorov a softvéru pre včasné varovanie pred týmto neviditeľným nebezpečenstvom.

>>Viac informácií

Systém pre údržbu dráhy VAISALA RWIS

image

Pre elimináciu rizík pri vzlete a pristávaní lietadla je nevyhnutné aby mala obsluha dráhy prehľad o stave jej povrchu. Systém od spoločnosti VAISALA používa kombináciu staníc a softvéru pre včasné varovanie pred vznikom námrazy.

>>Viac informácií

Senzory a iný hardvér

image

Prehľad senzorov, meteostaníc, displejov a iných letiskových zariadení predstavujúcich najvyššiu kvalitu pre merania počasia.

>>Viac informácií

Opravy a kalibrácie

image

Naša spoločnosť vykonáva opravy, profylaktiky a kalibrácie všetkých letiskových snímačov značky VAISALA, vrátane zariadení ktorých výroba bola ukončená.

>>Viac informáciíSystémy pre detekciu a varovanie pred búrkovou činnosťou

image

Búrková činnosť predstavuje vážne ohrozenie letovej prevádzky. Pre elimináciu týchto rizík je nevyhnutné mať včasné informácie o blížiacich sa búrkach.

>>Viac informácií

VAISALA Observation Network Manager NM10

image

Systém VAISALA Observation Network Manager NM10 je plne integrovaný systém pre efektívnu správu sietí pre pozorovanie počasia. Umožňuje zber dát z viacerých pozorovacích sietí - všetko z jednej platformy.

>>Viac informácií