logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

AWOS systém VAISALA AviMet®


image

Automatický systém pre pozorovanie počasia (ďalej už iba AWOS) VAISALA AviMet® je plne konfigurovateľný letiskový meteorologický systém, ktorý poskytuje kontinuálne informácie o počasí v reálnom čase a príslušné správy pre pilotov, prevádzkovateľov letiska, riadenie letovej prevádzky a manažérov. Je to flexibilný, škálovateľný a plne konfigurovateľný systém schopný pokryť všetky potreby letísk ICAO kategórií CATI až CATIII.

AWOS VAISALA AviMet spĺňa všetky ICAO a WMO požiadavky a poskytne oficiálne informácie o počasí pre Vaše letisko.

Prehľad

Systém AWOS pomáha pilotom a leteckému personálu vykonávať dôležité rozhodnutia tým, že poskytuje kontinuálne informácie v reálnom čase a správy o poveternostných podmienkach na letisku.

AWOS systémy a riešenia VAISALA sú navrhnuté tak, aby rástli s letiskom, čo z nich robí šikovnú voľbu pre dlhodobé investície. Všetky AWOS systémy VAISALA sú škálovateľné s otvorenou architektúrou systému, ktorá umožňuje jednoduchú modernizáciu a rozširovanie. VAISALA poskytuje najlepšie prostriedky a schopnosti pre prispôsobenie kompletného riešenia pre akú koľvek výzvu. AWOS systémy VAISALA je možné prispôsobiť začlenením senzorov, ktoré detekujú stav dráhy ako aj ďalšie problematické meteorologické javy ako je mrznúci dážď, strih vetra a búrky.

Samozrejmosťou je asistencia a pomoc vo všetkých aspektoch Vášho AWOS projektu - od počiatočného plánovania cez údržbu a podporu. Ponúkame flexibilnú konfiguráciu pre splnenie požiadaviek Vášho letiska a minimalizáciu nákladov na inštaláciu.

Vlastnosti a výhody:

 • Plne konfigurovateľný a modulárny systém
 • Plne škálovateľný pre pokrytie potrieb letísk kategórií CATI až CATIII
 • Vynikajúca presnosť a konzistencia dát
 • Zaručená maximálna dostupnosť a spoľahlivosť dát pomocou redundancie zabezpečenej duplicitou centrálnych dátových jednotiek
 • Bezproblémová integrácia meteorologických dát do ostatných ATM systémov
 • ICAO kompatibilný formát správ

Systém AviMet®

AWOS VAISALA AviMet pozostáva z vyspelých senzorov, centrálnej dátovej jednotky s možnosťou duplicity, a pracovných staníc pre rôzne skupiny užívateľov na letisku ako sú pozorovatelia, prognostici, letová kontrola, letecké spoločnosti a údržba letiska.

VAISALA AviMet je navrhnutý s rozhraniami pre rôzne komunikačné formáty a aby spĺňal rôzne komunikačné štandardy a konvencie. Okrem toho, dátové výstupy sú vysielané presne a spoľahlivo prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov.

Komponenty typického systému AWOS VAISALA AviMet:

 • Rack obsahujúci jednu alebo viaceré centrálne dátové jednotky
 • Komunikačné zariadenia
 • Pracovisko pozorovateľa
 • Pracovisko prognostika
 • Pracovisko Weather View
 • Pracovisko diaľkovej kontroly a údržby
 • Digitálne displeje
 • Tlačiarne pre dáta a alarmy
 • Senzory
 • Záložné zdroje napájania (UPS) pre centrálne dátové jednotky

AWOS VAISALA AviMet podporuje nasledovné formáty správ definované ICAO a WMO:

 • METAR a SPECI
 • MET REPORT a SPECIAL
 • TAF
 • SIGMET
 • AIRMET
 • GAMET
 • AD WRNG
 • SNOWTAM
 • SYNOP
 • CLIMAT

Modul dráhovej dohľadnosti AviMet® RVR

image

Modul VAISALA AviMet RVR slúži pre meranie meteorologickej viditeľnosti (MOR), svetelnosti pozadia a intenzity dráhových svetiel a vypočítava dráhovú dohľadnosť (RVR) podľa ICAO Annex 3.

Hodnoty RVR a alarmy sa môžu zobrazovať na ATC displejoch a distribuovať na iné pracoviská a digitálne displeje. Formát správ s hodnotami RVR spĺňa ICAO a tieto hodnoty sa dajú použiť v správach METAR a MET REPORT.

Modul AviMet RVR sa skladá z jedného alebo viacerých senzorov viditeľnosti, jedného alebo viacerých senzorov svetelnosti pozadia a softvérového modulu pre výpočet dráhovej dohľadnosti. Senzory viditeľnosti môžu byť buď transmissometre alebo merače dopredného rozptylu. Softvérový modul RVR zbiera údaje o viditeľnosti, svetelnosti pozadia a intenzite dráhových svetiel. Na základe týchto dát vypočítava hodnoty RVR, ktoré sú spolu s alarmami distribuované do výstupných zariadení.

Modul strihu vetra AviMet® LLWAS

image

Systém varovania pred strihom vetra VAISALA AviMet® LLWAS umožňuje pilotom a riadiacim letovej prevádzky zmierniť riziko strihu vetra bezpečným a intuitívnym spôsobom prostredníctvom presných a ľahko použiteľných informácií. Viac informácií o tomto module získate na nasledovnom odkaze.

AviMet® Meteorologické displeje

image

AviMet® Meteorologické displeje dodávajú dáta v reálnom čase a históriu letiskovému personálu. Zobrazujú dáta v komplexnom a ľahko čitateľnom formáte, poskytujúc kritické informácie o počasí a vetre nevyhnutné pre správne rozhodovanie.

AviMet® Meteorologické displeje zobrazujú cerifikované meteorologické informácie pri pripojení k cerifikovanému systému AWOS. AviMet® displeje pre strih vetra poskytujú pre pilotov a ATC okrem dát o strihu vetra aj dáta o vertikálnom profile vetra.


Displaje AviMet®: meteorologický displej (vľavo) a displej strihu vetra (napravo)

Okrem štandardných displejov AviMet® sú k dispozícii ako doplnok displeje WID511, WID512 a WID513.

Systém pre údržbu dráhy VAISALA RWIS


image

Počasie ovplyvňuje mnoho rôznych aspektov prevádzky letiska. Presné monitorovanie počasia v reálnom čase je jedným z najefektívnejších spôsobov ako zabezpečiť bezpečnú a nepretržitú prevádzku letiska. Systém VAISALA RWIS (Runway Weather Information System) je určený pre pracovníkov letiska zodpovedných za údržbu dráh a poskytuje im kritické informácie pre vykonávanie kvalifikovaných rozhodnutí pre ošetrenie, čistenie a údržbu dráh a pojazdových dráh letiska. Systém RWIS môže byť integrovanou súčasťou systému AviMet®. Viac informácií o tomto module získate na nasledovnom odkaze.

Integrácia s produktami IBL Software Engineering

Systém VAISALA AviMet je plne integrovateľný s produktami spoločnosti IBL Software Engineering, predovšetkým softvérom Visual Weather. Spojením systémov AviMet a Visual Weather prevádzkovatel získava okrem kompletného systému AWOS aj silný nástroj pre prácu s meteorologickými dátami, vhodný predovšetkým pre pracoviská prognostikov.

Viac informácií o produktoch IBL Software Engineering nájdete na ich webovej stránke.

Viac informácií

pdf   VAISALA AviMet® Datasheet (ENG)
pdf   VAISALA AviMet® Weather Display Datasheet (ENG)
pdf   VAISALA AviMet® Vertical Wind shear Display Datasheet (ENG)
html   Systém varovania pred strihom vetra VAISALA AviMet® LLWAS
html   Systém pre údržbu dráhy VAISALA RWIS
email   Mám záujem