logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Systémy VAISALA pre detekciu a varovanie pred búrkovou činnosťou


image

Búrky, blesky a počasie súvisiace s nimi môžu spôsobovať problémy nielen pre pilotov lietadiel ale aj pre celú prevádzku letiska. Úlohou každého letiska je zabezpečiť bezpečnú a efektívnu prevádzku tak aby boli minimalizované vplyvy počasia. Využitie všetkých dostupných informácií o počasí pri všetkých kritických momentoch prevádzky letiska umožní vykonávať leteckú dopravu bezpečne a efektívne. Systémy od spoločnosti VAISALA poskytujú komplexné riešenie pre potreby detekcie búrok v letectve.

Systémy a zariadenia pre búrkovú detekciu

Automatizovaný systém pre hlásenie búrok a manažment rizík VAISALA ALARM

image

Systém ALARM je automatizovaný, jednoducho použiteľný zobrazovací systém pre zobrazenie prichádzajúcich a aktuálnych búrkových hrozieb. Umožňuje zobrazenie bleskov detekovaných lokálnym búrkovým senzorom TSS928 a intenzitu elektromagnetického poľa z max. 7 senzorov EFM550.

>>Viac informácií

Senzor lokálnej detekcie búrok VAISALA TSS928

image

Senzor TSS928 poskytuje vynikajúci výkon v lokálnej detekcii bleskov. Operácie citlivé na búrky sa môžu spoľahnúť na senzor TSS928, ktorý poskytuje dôležité informácie o lokálnej búrkovej aktivite ako pre meteorologické použitie ako aj pre varovanie pred prichádzajúcou hrozbou. Patentované algoritmy senzora TSS928 poskytujú tú najpresnejšiu lokalizáciu. Porovnávanie viacerých metód detekcie vrátane optickej eliminuje falošnú detekciu prakticky na nulu.

TSS928 detekuje:

  • Optické, magnetické a elektrostatické impulzy od bleskových výbojov s nulovým množstvom falošných poplachov.
  • Blesky v oblakoch a blesky medzi oblakmi a zemou vo vzdialenosti do 56km od senzora.
  • Blesky medzi oblakmi a zemou sú klasifikované do troch rozsahov: 0-9, 9-19 a 19-56 km.
  • Blesky medzi oblakmi a zemou sú klasifikované do smerov: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ
>>Viac informácií

Senzor intenzity elektrického poľa VAISALA EFM550

image

Senzor EFM550 sa integruje s lokálnymi systémami detekcie búrok VAISALA pre monitorovanie vývoja a rozptylu búrkového nebezpečenstva pomocou merania lokálneho atmosférického elektrického poľa.

>>Viac informácií

Kompletný búrkový senzor VAISALA TLS200

image

Kompletný búrkový senzor VAISALA TLS200 kombinuje VHF interferometriu s hľadaním LF magnetických smerov a technológiou TOA (Time of Arrival) pre najvyššiu úroveň kompletného mapovania búrok.

>>Viac informácií

Globálna búrková databáza VAISALA GLD360

image

Najvýkonnejšia globálna databáza na svete. GLD360 je určená pre tých, ktorí majú záujem poskytovať varovania ľudí, lietadlá, dopravu, vylepšovať predpovede počasia alebo jednoducho získať ucelenejší obraz o počasí. Systém je poskytovaný ako služba, čím odpadajú náklady na implementáciu a údržbu.

>>Viac informácií

Letiskový búrkový informačný systém VAISALA ALIS

image

Letiskový búrkový informačný systém VAISALA ALIS je hosťovaná služba založená na globálnej búrkovej databáze VAISALA GLD360. VAISALA ALIS poskytuje okamžitý webový prístup k rozšírenému búrkovému displeju s jasným zobrazením alarmov a správ - použiteľné s minimálnym tréningom. Systém ALIS je možné zaviesť bez potreby investícií do špeciálneho hardvéru alebo softvéru a prevádzkových nákladov.

>>Viac informácií

Služby

Služby sú neodmysliteľnou súčasťou úspešnej implementácie systému pre detekciu búrok. Naše služby zahŕňajú:

  • Definíciu požiadaviek zákazníka a poradenstvo
  • Dizajn riešenia a dodávku kompletného riešenia
  • Inštaláciu systému, uvedenie do prevádzky, testovanie a školenie
  • Služby životného cyklu
  • Záručné aj pozáručné servisné služby

Viac informácií

email   Mám záujem