logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Systém varovania pred strihom vetra VAISALA AviMet® LLWAS


image

Systém varovania pred strihom vetra VAISALA AviMet® LLWAS umožňuje pilotom a riadiacim letovej prevádzky zmierniť riziko strihu vetra bezpečným a intuitívnym spôsobom prostredníctvom presných a ľahko použiteľných informácií.


Systém VAISALA AviMet® LLWAS informuje:

  • keď nie je prítomný strih vetra
  • kěd strih vetra začína
  • keď strih vetra končí

Prehľad

Strih vetra je najčastejšie spôsobený vpádom vzduchu z horných polôh až k zemskému povrchu, kde sa vietor začne rýchlo šíriť do všetkých smerov. Tieto nepredvídateľné zmeny v rýchlosti a smere vetra spôsobujú veľké problémy pri riadení lietadla vďaka rýchlemu striedaniu protivetra, vetra od chrbta, bočného vetra a tiež prúdov smerom nadol a nahor od povrchu. V najhoršom prípade môže dôjsť k náhlej a dramatickej strate výšky, čo môže byť príčinou leteckého neštastia.

Letiská nachylné na horizontálny strih vetra potrebujú presné a včasné varovania, aby bola zaistená bezpečnosť cestujúcich a ich pohodlie počas vzletu a pristátia. Riešenia pre varovanie pred strihom vetra VAISALA doručujú tieto informácie včas a konzistentným spôsobom. Riešenie VAISALA tiež znižuje zaťaženie dispečerov riadenia letovej prevádzky tým, že ich okamžite informuje kedy a kde sa objavil strih vetra a kedy je hrozba ukončená. Toto riešenie zvyšuje sebadôveru riadiacich letovej prevádzky pri vykonávaní rozhodnutí, ktoré sú založené na faktoch, čo im umožňuje vydávať včasné a spoľahlivé varovania pre pilotov.

Systém

VAISALA AviMet® LLWAS poskytuje riadeniu letovej prevádzky schopnosť výrazne zlepšiť leteckú bezpečnosť, pristávacie minimá a hustotu prevádzky za každého počasia aj pri nízkom investičnom rozpočte.

LLWAS je prvou voľbou pre samostatný systém detekcie strihu vetra pre letiská, kde nie je možné inštalovať meteorologické radary vzhľadom na rozpočtové obmedzenia. Na druhej strane, môže byť systém integrovaný s TDWR systémami pre poskytovanie najvyššej kvality pre detekciu strihu vetra. Podľa výskumov, najvyššia kvalita varovania pred strihom vetra je dosiahnutá integráciou výsledkov systému LLWAS a meteorologického radaru. Na dosiahnutie tejto integrácie je VAISALA AviMet® LLWAS schopný výstupu dát do radarového systému.

Výsledky dlhoročného výskumu strihu vetra v podobe spoľahlivých výstrah a varovaní sa doručujú k operátorom prostredníctvom LLWAS číselných a grafických displejov. Pre generovanie zásadných výstrah a varovaní pred strihom vetra, LLWAS systém neustále získava údaje o parametroch vetra z poľa veterných senzorov umiestnených okolo dráhy. Pole veterných senzorov je starostlivo navrhnuté, umiestnené a zarovnané pre dosiahnutie najefektívnejšieho systému.

Služby

Služby sú neodmysliteľnou súčasťou úspešnej implementácie systému pre strih vetra. Naše služby zahŕňajú:

  • Definíciu požiadaviek zákazníka a poradenstvo
  • Dizajn riešenia a dodávku kompletného riešenia
  • Inštaláciu systému, uvedenie do prevádzky, testovanie a školenie
  • Služby životného cyklu
  • Záručné aj pozáručné servisné služby

Zobrazenie údajov a integrácia

Systém VAISALA AviMet® LLWAS môže byť integrovaný ako súčasť AWOS Systému VAISALA AviMet® alebo môže fungovať ako samostatný systém. Údaje zo systému AviMet® LLWAS je možné zobrazovať na AviMet® displejoch, špeciálne sú nato určené AviMet® displeje pre strih vetra.

Viac informácií

pdf   VAISALA AviMet® LLWAS Datasheet (ENG)
pdf   VAISALA AviMet® LLWAS Application Note (ENG)
pdf   Invisible Threat – Easy Solution, LLWAS Brochure (ENG)
pdf   VAISALA AviMet® Vertical Wind shear Display Datasheet (ENG)
html   AWOS systém VAISALA AviMet®
email   Mám záujem