logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Systém pre údržbu dráhy VAISALA RWIS


image

Počasie ovplyvňuje mnoho rôznych aspektov prevádzky letiska. Presné monitorovanie počasia v reálnom čase je jedným z najefektívnejších spôsobov ako zabezpečiť bezpečnú a nepretržitú prevádzku letiska. Systém VAISALA RWIS (Runway Weather Information System) je určený pre pracovníkov letiska zodpovedných za údržbu dráh a poskytuje im kritické informácie pre vykonávanie kvalifikovaných rozhodnutí pre ošetrenie, čistenie a údržbu dráh a pojazdových dráh letiska.

Systém

Systém RWIS pozostáva z niekoľkých dráhových staníc vybavenými dráhovými (snímače uložené v telese dráhy), snímačmi hĺbkovej teploty a atmosférickými snímačmi, centrálnej spracovateľskej jednotky a zobrazovacích jednotiek.

Jednotlivé komponenty systému:

 • Dráhová meteorologická stanica VAISALA RWS200 poskytuje informácie o počasí a stave dráhy v reálnom čase. Zvyčajne býva vybavená nasledovnými senzormi:
  • Senzory stavu a teploty dráhy umiestnené v telese dráhy
  • Senzor hĺbkovej teploty telesa dráhy (potrebný pre vykonávanie predpovedí)
  • Atmosférické senzory (minimálne senzor teploty a vlhkosti vzduchu a detektor zrážok, môže byť vybavená aj senzormi viditeľnosti a stavu počasia a vetra)
  • Prekážkové osvetlenie
  • Voliteľne kamera pre vizuálne sledovanie stavu dráhy
  • Vhodné prenosové rozhranie (metalické, optické, rádiové, GRPS atď.)
 • Platforma pre zber, ukladanie a zobrazovanie údajov - môže ísť o samostatný systém, alebo môže byť celý systém RWIS integrovanou súčasťou systému AWOS Vaisala AviMet®.
 • Termálne mapovanie - overená a jediná objektívna metóda pre zistenie teplotných pomerov dráh pomocou ktorej je možné určiť kritické miesta dráhy a určiť optimálne množstvo a umiestnenie dráhových staníc.

Viac informácií

pdf   VAISALA Runway Weather Information System (RWIS) Datasheet (ENG)
html   AWOS systém VAISALA AviMet®
email   Mám záujem