logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Senzory a iný hardvér pre letiskovú meteorológiu

Nasledujúce zariadenia predstavujú najmodernejšie technológie pre použitie na letiskách. Mnohé z nich majú použitie aj v iných odvetviach meteorológie.

Senzory dráhovej dohľadnosti, viditeľnosti a stavu počasia

Transmissometer VAISALA LT31

image

Transmissometer LT31 predstavuje meranie dráhovej dohľadnosti tej najvyššej kvality. Je ho možné rozšíriť aj o meranie zrážok a stavu počasia.

>>Viac informácií


Senzor viditeľnosti VAISALA FS11

image

Senzor viditeľnosti FS11 je lacnejšou alternatívou ku transmissometru, avšak spĺňa všetky požiadavky na meranie viditeľnosti aj pre tie najväčšie letiská.

>>Viac informácií

Senzor viditeľnosti a stavu počasia VAISALA FS11P

image

Senzor FS11P je vlastne senzorom viditeľnosti FS11 rozšíreným o meranie zrážok a stavu počasia senzorom PWD32.

>>Viac informáciíSenzory viditeľnosti/zrážok/stavu počasia VAISALA rady PWD

image

Senzory VAISALA rady PWD existujú vo viacerých rôznych vyhotoveniach s rôznym rozsahom merania viditeľnosti. Niektoré modely vedia okrem viditeľnosti merať aj zrážky a určovať stav počasia.

>>Viac informácií

Senzor svetelnosti pozadia VAISALA LM21

image

Meranie svetelnosti pozadia je nevyhnutné pre merania dráhovej dohľadnosti. Senzor LM21 je možné pripojiť ku ktorému koľvek senzoru dohľadnosti VAISALA, či už k senzorom LT31 alebo FS11/FS11P a senzorom PWD tak aj ku modelom ktoré sa už nevyrábajú (MITRAS, FD12/FD12P).

>>Viac informáciíCeilometre

Ceilometer VAISALA CL31

image

Ceilometer CL31 predstavuje vysokopresné a spoľahlivé meranie oblačnosti do výšky 7,5km. Bol špeciálne vyvinutý pre použitie v letectve.

>>Viac informácií


Senzory parametrov vetra

Ultrazvukový senzor parametrov vetra VAISALA WMT700

image

Vysokopresný senzor rýchlosti a smeru vetra pracujúci na ultrazvukovom princípe.

>>Viac informáciíSada snímačov rýchlosti a smeru vetra VAISALA WA15

image

Sada mechanických snímačov WAA151 pre rýchlosť a WAV151 pre smer vetra. Senzory sa nachádzajú na spoločnom ramene so spracovateľskou elektronikou WAC155 pre digitálny alebo WAT12 pre analógový výstup.

>>Viac informácií

Búrkové senzory

Senzor lokálnej detekcie búrok VAISALA TSS928

image

Senzor TSS928 detekuje prítomnosť búrkových javov v okruhu 50 kilometrov okolo letiska. Detekcia pracuje v reálnom čase.

>>Viac informácií


Kompletný búrkový senzor VAISALA TLS200

image

Senzor TLS200 predstavuje svetovú špičku v meraní búrkových javov.

>>Viac informáciíSenzor intenzity elektrického poľa VAISALA EFM550

image

Senzor EFM550 sa integruje s lokálnymi systémami detekcie búrok VAISALA pre monitorovanie vývoja a rozptylu búrkového nebezpečenstva pomocou merania lokálneho atmosférického elektrického poľa.

>>Viac informácií

Automatizovaný systém pre hlásenie búrok a manažment rizík VAISALA ALARM

image

Systém ALARM je automatizovaný, jednoducho použiteľný zobrazovací systém pre zobrazenie prichádzajúcich a aktuálnych búrkových hrozieb. Umožňuje zobrazenie bleskov detekovaných lokálnym búrkovým senzorom TSS928 a intenzitu elektromagnetického poľa z max. 7 senzorov EFM550.

>>Viac informácií

Automatické meteorologické stanice a senzory

Automatická meracia stanica VAISALA HydroMetTM MAWS301

image

Automatická meracia stanica MAWS301 je základom pre meteorologické merania na letiskách, je k nej možné pripojiť prakticky ľubovoľný z nižšie uvedených senzorov.

>>Viac informácií


Automatický stacionárny pozorovací systém VAISALA AWS520

image

AWS520 je cenovo-efektívny samostatný systém pre pozorovanie a hlásenie počasia pre letecké aplikácie v reálnom čase pre vojenské operácie, ICAO nekategorizované letiská, heliporty a iné.

>>Viac informácií

Barometer VAISALA PTB330

image

Barometer PTB330 predstavuje meranie tlaku najvyššej kvality. Je vhodný ako pre letiskové použitie tak pre profesionálnu meteorológiu a priemyselné použitie.

>>Viac informácií


Senzor teploty a vlhkosti vzduchu VAISALA HMP155

image

Senzor meria pomocou vysokokvalitných snímacích elementov teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu, okrem týchto parametrov poskytuje aj hodnotu rosného bodu.

>>Viac informácií


Senzor prízemnej teploty VAISALA DTS12G

image

Senzor meria teplotu vzduchu v radiačnom kryte tesne nad povrchom pôdy.

>>Viac informácií


Senzor teploty vzduchu VAISALA DTS12A

image

Senzor meria teplotu vzduchu v radiačnom kryte vo výške 2 metre nad povrchom pôdy alebo v meteorologickej búdke.

>>Viac informácií

Detektor zrážok VAISALA DRD11A

image

Senzor DRD11A slúži na rýchlu a presnú detekciu zrážok. Detekcia zrážok pracuje na kapacitnom princípe.

>>Viac informácií


Zrážkomer VAISALA RG13

image

Zrážkomer VAISALA RG13 pracuje na preklápaciom mechanizme. Je vhodným zrážkomerom pre meteorologické merania na letiskách.

>>Viac informácií


Zrážkomer OTT Pluvio2

image

Zrážkomer OTT Pluvio2 je jeden z najpresnejších zrážkomerov na svete pracujúci na váhovom princípe. Predstavuje tú najvyššiu triedu.

>>Viac informácií

Kamery pre online sledovanie stavu počasia

image

Kamery pre online sledovanie stavu počasia sú vynikajúcim doplnkom k automatickým systémom merania počasia.

>>Viac informácií


Pyranometer CMP6

image

Vysokopresný senzor na meranie slnečnej radiácie najvyššej kvality.

>>Viac informácií


Senzor slnečného svitu CSD3

image

Vysokopresný senzor na meranie slnečného svitu.

>>Viac informácií
Sledovanie stavu povrchu dráhy

Dráhová meteorologická stanica VAISALA RWS200

image

Cestná/dráhová meteostanica RWS200 meria všetky parametre ktoré sú nevyhnutné pre údržbu dráhy. Nahrádza predošlé dráhové stanice ROSA.

>>Viac informáciíInvazívny pasívny dráhový senzor VAISALA DRS511

image

Senzor DRS511 poskytuje všetky informácie o stave povrchu dráhy potrebné pre jej údržbu.

>>Viac informácií

Invazívny aktívny dráhový senzor SENSIT

image

Aktívny senzor SENSIT meria teplotu povrchu dráhy, bod mrznutia zmesi na povrchu aktívnym spôsobom a vykonáva detekciu námrazy z kondenzácie.

>>Viac informácií

Displeje

Displej VAISALA AviMet® Wind Panel Display WID511

image

Displej zobrazuje údaje z vetromerných senzorov.

>>Viac informáciíDisplej VAISALA AviMet® Data Panel Display WID512

image

Displej dokáže zobraziť ľubovoľné meteorologické údaje, podporuje zobrazenie na až 16 rôznych stranách.

>>Viac informácií


Displej VAISALA AviMet® Weather Panel Display WID513

image

Displej zobrazuje údaje zo senzorov pre meranie vetra, tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu.

>>Viac informáciíMeranie výškového profilu aérosolu

Ceilometre VAISALA pre meranie výškového profilu aérosolu

image

Ceilometre VAISALA umožňujú okrem merania oblačnosti merať aj výškový profil aerosólu.

>>Viac informácií


VAISALA BL-VIEW

image

Softvér pre zobrazovaníe výškového profilu aérosolu nameraného ceilometrami CL31 alebo CL51, umožňuje aj zobrazovanie údajov zo starších ceilometrov.

>>Viac informácií


Komunikačné rozhrania

FSK modem VAISALA DXL421

image

FSK modem vhodný pre komunikáciu s meteorologickými senzormi po starších metalických vedeniach. Podporuje prenosové rýchlosti 300 a 1200bps, inštalácia na DIN lištu.

>>Viac informácií

Sériové servery MOXA NPort

image

Sériové servery MOXA rady NPort sú vhodné na pripojenie meteorologických senzorov na systém AWOS.

>>Viac informácií

Prepäťové ochrany

image

Pre ochranu pred prepätím od metalických vedení je možné meteostanice a všetky ostatné letiskové snímače vybaviť prepäťovými ochranami. Dodávame prepäťové ochrany rôznych značiek.

>>Viac informácií

Meteorologické stožiary

Kompozitné stožiary pre vetromerné senzory

image

Kompozitné stožiary výšky 10 metrov určené pre vetromerné senzory. Stožiary sú uchytené lanami, sú lacnejšie a sú vhodné pre malé letiská.

>>Viac informácií


Kompozitné samonosné stožiary pre vetromerné senzory

image

Kompozitné stožiary výšky 10 metrov určené pre vetromerné senzory. Vďaka svojej samonosnej konštrukcií je ich sklápanie jednoduché a zvládne to pohodlne jeden človek. Sú vhodné predovšetkým pre väčšie letiská.

>>Viac informácií

Prekážkové osvetlenie pre senzory a stožiary

image

Dodáme prekážkové osvetlenie pre všetky stožiare a senzory, u ktorých je to potrebné.

>>Viac informácií


Radiačné kryty

Radiačný kryt VAISALA DTR13

image

Radiačný kryt vhodný pre senzory na meranie teploty vzduchu. Umiestňuje sa na rameno senzorov vo výške 2 metre nad zatrávneným povrchom.

>>Viac informácií
Radiačný kryt VAISALA DTR15

image

Radiačný kryt vhodný pre senzory na meranie prízemnej teploty. Na spodnej časti má bodce, ktoré sa zapichnú priamo do zeme.

>>Viac informácií


Meteorologické búdky

image

Meteorologické búdky sú vhodné pre rôzne meteorologické merania.

>>Viac informácií