logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Údržba, opravy a kalibrácie letiskových snímačov


image

Naša spoločnosť zabezpečí komplexné služby pre letiskové systémy. Tieto služby pozostávajú z údržby, opráv a kalibrácií všetkých letiskových zariadení. Zároveň sme jedinou certifikovanou servisnou spoločnosťou pre letiskové systémy a senzory značky VAISALA.
Údržba a opravy

Vykonávame údržbu a opravy nasledovných letiskových komponentov:

 • dohľadomery (transmissometre aj merače dopredného rozptylu)
 • senzory stavu počasia (present weather)
 • ceilometre
 • vetromerné stanovištia (všetky súčasti - anemometre, veterníky, vysielače, modemy, stožiare, prekážkové osvetlenie)
 • dráhové stanice, vrátane všetkých pripojených snímačov
 • teplomery a vlhkomery
 • barometre
 • zrážkomery a detektory zrážok
 • spracovatelské a zberné jednotky - dataloggery
 • sériové servery
 • modemy, prevodníky a iné komunikačné zariadenia
 • kabeláže
 • napájacie zdroje, aj záložné
 • prepäťové ochrany
 • akékoľvek iné hardvérové časti meteorologického systému letiska

Kalibrácie a profylaktické prehliadky

Priamo na mieste vykonávame kalibrácie a profylaktické prehliadky nasledovných zariadení:

 • dohľadomery (transmissometre aj merače dopredného rozptylu)
 • senzory stavu počasia (present weather)
 • ceilometre
 • dráhové stanice, vrátane všetkých pripojených snímačov
 • detektory zrážok

V spolupráci so Slovenským Hydrometeorologickým Ústavom zabezpečíme certifikovanú kalibráciu v akreditovanom kalibračnom laboratóriu pre nasledovné zariadenia:

 • teplomery (vzdušné, prízemné aj zemné)
 • vlhkomery
 • barometre
 • anemometre
 • zrážkomery

Viac informácií

email   Mám záujem o servisné služby