logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Meteorológia pre energetiku

V segmente energetickej meteorológie spoločnosť VAISALA ponúka systémy na meranie počasia v okolí distribučných a transportných energetických vedení, merania a predpovede vetra pre veterné farmy, on-line monitorovanie vlhkosti vo vysokonapäťových transformátoroch a mnohé iné.

Meranie počasia pre energetiku

Systémy, stanice, loggery a senzory pre vetromerné veže

image

Systémy pre meranie vetra VAISALA sú špeciálne navhrnuté pre posudzovanie veterných zdrojov, merania výkonových kriviek a monitorovanie prevádzky veterných fariem. Systémy VAISALA Vám umožnia presne pochopiť (a prispôsobiť sa) vplyvy počasia na Vašu prevádzku a podnikanie a v dôsledku toho robiť lepšie rozhodnutia.

>>Viac informácií

Iné atmosférické senzory

image

VAISALA ponúka ucelený rad produktov pre inovatívne pozorovania a merania, vrátane spoľahlivých vysokokvalitných atmosférických senzorov. Tieto senzory zbierajú kritické dáta a dávajú Vám celkový obraz o počasí na vašej lokalite a umožňujú Vám vykonávať inteligentné rozhodnutia pre plánovanie a prevádzkovú efektivitu.

>>Viac informácií

Búrkové siete a dáta

image

Vplyvy búrok môžu byť závažné, ovplyvňujú Vaše aktivity a nehnuteľnosti, obchodné operácie, cestovanie a dokonca aj naše rekreačné aktivity.

>>Viac informácií


Hydrologické stanice

image

Prvým krokom pri riadení dopadu počasia na vaše merania je potrebné mať presné merania priamo na lokalite. Pre vodnú energetiku ponúkane hydrologické stanice VAISALA.

>>Viac informácií