logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Systémy VAISALA pre detekciu a varovanie pred búrkovou činnosťou


Systémy od spoločnosti VAISALA poskytujú široké portfólio komplexných riešení pre detekcie búrok pre profesionálnu meteorológiu.

Búrkové senzory

Kompletný búrkový senzor VAISALA TLS200

image

Kompletný búrkový senzor VAISALA TLS200 kombinuje VHF interferometriu s hľadaním LF magnetických smerov a technológiou TOA (Time of Arrival) pre najvyššiu úroveň kompletného mapovania búrok.

>>Viac informácií

Senzor lokálnej detekcie búrok VAISALA TSS928

image

Senzor TSS928 poskytuje vynikajúci výkon v lokálnej detekcii bleskov. Operácie citlivé na búrky sa môžu spoľahnúť na senzor TSS928, ktorý poskytuje dôležité informácie o lokálnej búrkovej aktivite ako pre meteorologické použitie ako aj pre varovanie pred prichádzajúcou hrozbou. Patentované algoritmy senzora TSS928 poskytujú tú najpresnejšiu lokalizáciu. Porovnávanie viacerých metód detekcie vrátane optickej eliminuje falošnú detekciu prakticky na nulu.

>>Viac informácií

Búrkový senzor VAISALA LS7002

image

Senzor LS7002 detekuje elektromagnetické signály na nízkych frekvenciách (LF) s extrémne presnou geolokačnou schopnosťou.

>>Viac informácií


Senzor intenzity elektrického poľa VAISALA EFM550

image

Senzor EFM550 sa integruje s lokálnymi systémami detekcie búrok VAISALA pre monitorovanie vývoja a rozptylu búrkového nebezpečenstva pomocou merania lokálneho atmosférického elektrického poľa.

>>Viac informácií

On-Line dátové služby pre detekciu búrok

Globálna búrková databáza VAISALA GLD360

image

Najvýkonnejšia globálna databáza na svete. GLD360 je určená pre tých, ktorí majú záujem poskytovať varovania ľudí, lietadlá, dopravu, vylepšovať predpovede počasia alebo jednoducho získať ucelenejší obraz o počasí. Systém je poskytovaný ako služba, čím odpadajú náklady na implementáciu a údržbu.

>>Viac informácií

Systémy pre spracovanie, zobrazovanie a analýzu búrkových dát

Búrkové procesory VAISALA TLP100 a TLP200

image

Búrkové procesory rady TLP spracovávajú v reálnom čase búrkové dáta z rôznych senzorových konfigurácií. Nové procesory TLP prinášajú vylepšenia do patentovaných VAISALA lokalizačných algoritmov a dosahujú sieťovú presnosť lepšiu ako 250m alebo lepšie.

>>Viac informácií

Búrkové databázy VAISALA TLD100 a TLD200

image

Búrkové databázy TLD100 a TLD200 sú spracovatelské moduly vo VAISALA búrkovom informačnom systéme, ktoré sa špecializujú na archiváciu dát o bleskoch v oblakoch a medzi oblakmi a zemou pre forenzné aplikácie.

>>Viac informácií

Softvér pre sledovanie búrok VAISALA LTS2005

image

Softvér pre sledovanie búrok VAISALA LTS2005 zobrazuje búrky v reálnom čase v jednoduchých formátoch pre monitorovanie vývoja búrkových buniek, posúdenie ich závažnosti a predpovedanie ich intenzity a trasy.

>>Viac informácií

Automatizovaný systém pre hlásenie búrok a manažment rizík VAISALA ALARM

image

Systém ALARM je automatizovaný, jednoducho použiteľný zobrazovací systém pre zobrazenie prichádzajúcich a aktuálnych búrkových hrozieb. Umožňuje zobrazenie bleskov detekovaných lokálnym búrkovým senzorom TSS928 a intenzitu elektromagnetického poľa z max. 7 senzorov EFM550.

>>Viac informácií

Systém varovania pred búrkami VAISALA TWX300

image

Systém TWX300 je systém pre automatickú identifikáciu a varovanie pred búrkovými nebezpečenstvami pre letiská a činnosti citlivé na búrky.

>>Viac informácií


Systém pre lokalizáciu bleskov a analýzu porúch VAISALA FALLS

image

Systém FALLS je pokročilý softvér používaný prevádzkovateľmi elektrických sieti pre analýzu historických búrkových informácií, ich zobrazovanie v GIS prostredí a analýzu ich dopadu na ich majetok a systémy generovaním máp, grafov a štatistických tabuliek.

>>Viac informácií