logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Sondážne systémy

Sondážne produkty VAISALA sú využívané meteorologickými organizáciami po celom svete na merania stavu počasia v zemskej atmosfére, od hraničnej vrstvy až do horných vrstiev atmosféry. Kvalita, presnosť a spoľahlivosť sú slová, ktoré popisujú ako sondážne produkty VAISALA a rastúce portfólio služieb, ktoré ponúkame na ich podporu.

V našej ponuke nájdete sondy aj s možnosťou merania ozónu a sondážne systémy, ktoré predstavujú pozemnú podporu pre sondážne merania. V našej ponuke sa tiež nachádzajú dropsondy, ktoré slúžia na meranie opačným smerom - sú vyhodené z lietadla a merajú počas svojho pádu.

Sondy

Rádiosonda VAISALA RS41

image

Nová rádiosonda VAISALA RS41 zefektívňuje prípravu vypustenia pre bezchybné meranie a znižuje prevádzkové náklady na pozorovanie horných vrstiev atmosféry.

>>Viac informácií


Ozónová sondáž s rádiosondou RS41

image

S ozónovým rozhraním VAISALA OIF411, ECC ozónovým senzorom a digitálnou rádiosondou RS41 je možné merať tlak, teplotu, vlhkosť a geopotenciálnu výšku spoločne s vertikálnym rozložením atmosférického ozónu až do 3hPa.

>>Viac informácií

Rádiosonda VAISALA RS92

image

Rádiosonda VAISALA RS92 vedie modernú éru sondážnych meraní. Ponúka na svete najvyššiu úroveň merania tlaku, teploty a relatívnej vlhkosti a nepretržitú dostupnosť údajov o vetre.

>>Viac informácií

Ozónová sondáž s rádiosondou RS92

image

Meranie ozónu je dostupné pre 400MHz digitálnu rádiosondu VAISALA RS92-SGP. Sú dostupné dve rôzne sady rozhraní pre meranie ozónu, RSA921 pre ECC ozónové senzory a RSA922 pre ozónové senzory typu Brewer-Mast.

>>Viac informácií

Sondážne systémy

Sondážny systém VAISALA DigiCora® MW41

image

Systém VAISALA MW41 podporuje rádiosondy svetovej najvyššej triedy RS41-SGP rovnako ako aj predchádzajúcu generáciu RS92-SGP. To robí z MW41 vynikajúcu voľbu pre synoptické aj výskumné účely. Konzistencia merania so sondami RS92-SGP je zabezpečená použitím rovnakých výpočtových algoritmov ako v predošlých systémoch MW21 a MW31.

>>Viac informácií

Sondážny systém VAISALA DigiCora® MW31

image

Sondážny systém VAISALA MW31 je v teréne overený DigiCora® sondážny systém pre viacero použití. Je založený na sondážnom spracovacom subsystéme SPS311, ktorý predstavuje nové softvérovo definované rádiové technológie.

>>Viac informácií

Bezobslužný sondážny systém VAISALA DigiCora® AUTOSONDE

image

Bezobslužný sondážny systém DigiCora® AUTOSONDE je neoddeliteľnou súčasťou mnohých národných sondážnych sietí. Môže byť použitý na rozšírenie siete do vzdialených, ťažko prístupných miest, kde jej bezobslužné synoptické sondážne schopnosti môžu byť pridanou hodnotou sondážneho programu.

>>Viac informácií

Dropsondy

Dropsonda VAISALA RD94

image

Dropsonda VAISALA RD94 je dropsonda pre všeobecné použitie pre nasadenie vo veľkých výškach z rôznych lietadiel. Spomalením svojho zostupu do atmosféry pomocou špeciálneho padáku, RD94 meria atmosférické profily tlaku, teploty, relatívnej vlhkosti a vetra od bodu vyhodenia z lietadla po bod dopadu na zemský povrch.

>>Viac informácií