logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

VAISALA rozširuje ponuku produktov o riešenia pre kvalitu ovzdušia


image

VAISALA rozširuje svoju ponuku o nové produkty a technológie pre čo raz dôležitejší segment monitorovania kvality ovzdušia. Tieto produkty a nové služby sú perfektne zľadené s cieľom VAISALA robiť merania pre lepší svet.

Tradične bolo meranie kvality ovzdušia doménov štátnych orgánov a vyžadovalo vysoké náklady na meracie stanice. Avšak tieto meracie siete sú príliš riedke pre presnú indikáciu úrovní lokálneho znečistenia a neposkytujú ľuďom možnosť mať prehľad o znečistení v reálnom čase v miestach kde sa akurát nachádzajú a vykonávať kvalifikované rozhodnutia na základe týchto informácií.

Toto vytvorilo možnosť pre doplnkové monitorovanie kvality ovzdušia: husté ale cenovo efektívne meracie siete, ktoré zvyšujú množstvo meracích bodov a zlepšujú prístup k informáciam o kvalite ovzdušia v reálnom čase pre inštitúcie, firmy ale aj bežných ľudí. A toto je práve trh na ktorý VAISALA expanduje.

Hlavným produktom v tejto oblasti sú senzory kvality ovzdušia merajúce znečisťujúce plyny ako sú oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, oxid siričitý, sírovodík a ozón a taktiež častice vo vzduchu. Produkty možno bez problémov kombinovať so špičkovými kombinovanými senzormi rodiny WXT530 a predstavujú nový a inovatívny spôsob budovania cenovo dostupných ale komplexných sietí pre monitorovanie kvality ovzdušia.

Viac informácií

pdf   Viac informácií o produktoch pre monitorovanie kvality ovzdušia