logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Systém detekcie námrazy na koľajniciach


image

Ľad na napájacích koľajniciach je významným problémom, spôsobujúcim stratu napájania vlakov čo vedie k narušeniu prevádzky a uviaznutým vlakom a cestujúcim. V prípade klasických koľajníc môže byť ľad nebezpečný hlavne pri tratiach s väčším sklonom, kde námraza na koľajniciach môže viesť ku strate trakcie.

Systém VAISALA RailCast Conductor Rail varuje užívateľov pred prítomnosťou ľadu, námrazy a snehu a kedy je pravdepodobné, že sa tieto udalosti na koľajniciach vyskytnú. Tým, že zákazník viem dopredu, kedy je pravdepodobné že dôjde k takémuto javu, môže ušetriť náklady na údržbu koľajníc tým, že sa ošetria proti námraze iba vtedy keď je to potrebné.

Systém používa inovatívnu technológiu pri ktorej je snímač vložený priamo do telesa koľajnice v sledovanom úseku. Senzor tak meria teplotu a stav (ľad, námraza, sneh, mokrý, vlhký, suchý) koľajnice.


Snímač vložený do telesa koľajnice

Systém sa zvyčajne skladá z viacerých meracích staníc, pričom každá stanica je umiestnená v mieste reprezentujúcom podmienky v danej klimatickej oblasti. Okrem toho je vhodné umiestniť aj stanice na známe kritické miesta.

Dáta zo senzorov v koľajniciach slúžia ako zdroj do predpovedného modulu, ktorý predpovedá stav na max. 24 hodín dopredu. Výstupom tohto modelu sú pokročilé varovania pred rizikom vzniku ľadu, námrazy alebo snehu na koľajniciach. Predpovede špecifické pre dané lokality sú overované pomocou údajov z meracích staníc, ktoré poskytujú základ pre systém monitorovania a predpovede námrazy na koľajniciach.


Príklad výstupu z predpovedného modulu - predpovedný graf a okno s varovaním

Systém poskytuje doplnkový vstup do rozhodovacieho procesu pre vysielanie odmrazovacích vlakov a spustenie údržbárských prác - to všetko napomáha k plynulému chodu železnice.

Stanice systému detekcie námrazy koľajníc sa skladajú zvyčajne z nasledovných snímačov:

  • Snímač stavu a teploty koľajníc DRS511 umiestnený v telese koľajnice
  • Snímač teploty a vlhkosti vzduchu HMP155
  • Snímač rýchlosti a smeru a nárazov vetra WA15 alebo WMT700
  • Detektor zrážok DRD11A


Príklad železničnej meteostanice

Viac informácií

email   Mám záujem