logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Systém detekcie námrazy na trolejovom vedení


image

Ľad na drôtoch trolejového vedenia spôsobí, že vlaky stratia napájanie a v extrémnych prípadoch môže dôjsť k roztrhnutiu alebo utrhnutiu a spadnutiu trolejového vedenia. Elektrický oblúk vznikajúci prítomnosťou ľadu navyše vedie k nadmernému opotrebeniu pantografov vlakov. Toto všetko vedie k meškaniu vlakov a narušeniu prevádzky.

Systém VAISALA RailCast Overhead Wire varuje užívateľov pred prítomnosťou námrazy a kedy je pravdepodobné, že sa námraza na drôtoch trolejového vedenia vyskytne.

Systém používa bezkontaktný senzor stavu vedenia, ktorý je umiestnený vo výške vedenia avšak je v bezpečnej vzdialenosti od elektrických drôtov. Tento senzor meria teplotu a stav vedenia (ľad, námraza, sneh, mokrý, vlhký, suchý).


Snímač je umiestnený voľne vo vzduchu vo výške vedenia a tak sa na ňom prejavujú rovnake podmienky ako na vedení.

Námrazové udalosti sa najlepšie spravujú prostredníctvom poskytovania presných predpovedí špecifických pre danú lokalitu s detailnou pravdepodobnosťou a načasovaním týchto udalostí. Systém poskytuje prístup ku krátkodobému predpovednému modelu, v ktorom sa používajú dáta z bezkontaktných senzorov pre inicializáciu modelu.

Dáta zo senzorov stavu vedenia slúžia ako zdroj do predpovedného modulu, ktorý predpovedá stav na dopredu v 3-hodinových periódach. Výstupom tohto modelu sú pokročilé varovania pred rizikom vzniku námrazy na trolejovom vedení.


Príklad výstupu z predpovedného modulu - predpovedný graf a okno s varovaním

Alarmový systém sa používa na spúšťanie varovaní, ktoré sa vzťahujú k posádke údržby a prevádzkovateľom vlakov. Varovanie uľahčuje plánovanie preventívnych opatrení, ako je použitie vyhrievania vedenia alebo vypustenie rozmrazovacích vlakov pred prechodom normálnych vlakov.

Perióda predpovede sa dá rozšíriť pomocou rozšíreného predpovedného modelu na 24 hodín.

Stanice systému detekcie námrazy trolejového vedenia sa skladajú zvyčajne z nasledovných snímačov:

  • Bezkontaktný snímač stavu a teploty koľajníc DRS511 umiestneného vo vzduchu vo výške trolejového vedenia
  • Snímač teploty a vlhkosti vzduchu HMP155
  • Snímač rýchlosti a smeru a nárazov vetra WA15 alebo WMT700
  • Snímač stavu počasia PWD


Príklad železničnej meteostanice

Viac informácií

email   Mám záujem