logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Systém merania teploty koľajníc


image

Vydutie alebo deformácia koľajníc je hlavným bezpečnostným a výkonnostným problémom pre prevádzkovateľov železničnej dopravy a čiastočne je spôsobené zohriatím koľajníc. Denné a nočné teploty koľajníc sa môžu výrazne líšiť predovšetkým keď je jasná obloha, čo vedie k zvýšenému nebezpečenstvu vzperu koľajníc v letných mesiacoch.

Manuálne merania teploty koľajníc zvyčajne vykonávajú ručne pracovníci údržby. Tieto merania môžu byť nepresné a/alebo nekonzistentné, pretože merania závisia od konkrétneho pracovníka a použitej techniky. V niektorých prípadoch je pre ručné meranie nutné aby pracovníci išli pozdĺž trate pre vykonanie teplotných meraní - čo nie je ideálne ani bezpečné riešenie.

Systém merania teploty koľajníc VAISALA RailCast Rail Temperature umožňuje užívateľom vzdialené monitorovanie teplôt kolajníc počas celého roka bez potreby ísť na miesto merania. Teplotné čidlá sú buď pripojené k upevňovačom koľajníc o podvaly alebo priamo k úpätiu koľajnice. Zvyčajne sa na všetkých lokalitách vykonávajú aj merania teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Dáta sa automaticky zhromažďujú na serveri a k užívateľovi sa dodávajú prostredníctvom zobrazovacej aplikácie alebo webového rozhrania. Spolu s tabuľkovým a grafickým zobrazením sú k dispozícii aj stavové mapy poskytujúce celkový vizuálny prehľad o stave monitorovanej železničnej siete, čo umožňuje aby bol personál údržby mobilizovaný iba v prípade potreby.

V systéme je možné nastaviť viacero teplotných prahov, ktoré umožnia personálu údržby na diaľku rýchlo posúdiť aktuálny stav siete a pri každom prekročení konkrétneho prahu vykonať akciu korešpondujúcu k danému prahu podľa vopred stanovených postupov. Napríklad, ak sa teploty koľajníc pohybujú v rozsahu 49 až 53 °C, vlaky môžu byť podrobené obmedzeniami súvisiacimi s vysokými teplotami.

V zime systém môže poskytnúť varovanie, ak sú teploty koľajníc nižšie ako 0°C (alebo iné užívateľsky definované prahové hodnoty) pre pomoc plánovania prác zimnej údržby.

Stanice systému merania teploty koľajníc sa skladajú zvyčajne z nasledovných snímačov:

  • Snímač teploty koľajníc HBRAIL
  • Snímač teploty a vlhkosti vzduchu HMP155

Viac informácií

pdf   HBRAIL Datasheet (ENG)
email   Mám záujem