logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Systém veterného varovania


image

Silné nárazy vetra môžu spôsobiť nebezpečný pohyb exponovaných drôtov trolejového vedenia. V niektorých prípadoch môžu silné nárazy vetra viesť k strate napájania, roztrhnutia trolejového vedenia alebo vykoľajeniu prázdnych nákladných vozňov.

Typická stratégia ochrany pred veterným nebezpečenstvom je založená na voľne dostupných textových predpovediach a/alebo na predpovediach všeobecného nebezpečenstva pre veľkú plochu (áno/nie). Účinky vetra však môžu byť veľmi lokalizované a ovplyvnené miestnym terénom / topografiou a menia sa so smerom vetra, čo robí predpovedanie nárazov vetra veľmi ťažkým. To často vedie k príliš častému obmedzeniu rýchlosti vlakov (mnohokrát pre istotu), čo vedie k zbytočným prieťahom. Alternatívne, ak nastanú lokalizované veterné udalosti, ktoré neboli predpovedané, to zas vedie k drahým a nebezpečným následkom (roztrhnutie vedenia, vykoľajenie, ...).

Systém veterného varovania VAISALA RailCast Wind Alarm varuje užívateľov, keď nárazy vetra presiahnu užívateľsky definované prahy, čo umožní vydávať obmedzenia rýchlosti vlakov kvôli vetru iba vtedy keď je to skutočne nutné. Výsledkom sú kratšie meškania a náklady a zároveň sa minimalizuje poškodenie infraštruktúry pri silnom vetre.

Každá veterná meteorologická stanica kontinuálne zaznamenáva rýchlosť a smer vetra a nárazy/poryvy a "kontroluje" určitú časť železničnej trasy. Veterná stanica je umiestnená na mieste, ktoré je identifikované ako miesto s pravdepodobne najväčšími nárazmi vetra. Systém poskytuje efektívne riešenie pre veterné varovanie.

Stanice systému veterného varovania sa skladajú zvyčajne z nasledovných snímačov:

  • Snímač rýchlosti a smeru a nárazov vetra WA15 alebo WMT700


Príklad železničnej veternej meteostanice

Viac informácií

email   Mám záujem