logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Mobilná meteorologicá stanica VAISALA Condition Patrol DSP310

image

Spoločnosti SPINET a.s. a VAISALA Oyj prinášajú na Slovensko prvú mobilnú meteorologickú stanicu VAISALA Condition Patrol DSP310.

VAISALA Condition Patrol DSP310 je riešenie pre profesionálov v oblasti údržby a starostlivosti o cestnú infraštruktúru. Táto meteorologická súprava prináša najnovšie technológie podpory rozhodovania. Condition Patrol DSP310 používa senzory, ktoré sú rokmi overené v praxi operátormi a používateľmi po celom svete. Systém zbiera údaje a zobrazuje ich na obrazovke smartfónu umiestneného na prístrojovej doske vozidla. Telefón slúži okrem zobrazovania údajov aj ako mobilné úložisko dát.

Stanica sa skladá z týchto senzorov: DSC111 pre merania stavu povrchu vozovky, DSP101 pre merania teploty povrchu vozovky a HMP155 pre meranie atmosférických parametrov. Dáta zo senzorov zbiera riadiaca jednotka zvyčajne umiestnená v kufri vozidla, z ktorej sú dáta bezdrôtovo odosielané do mobilného telefónu.

Condition Patrol vykonáva nasledovné merania:

  • stav povrchu vozovky (suchý, vlhký, mokrý, sneh, ľad, snehová kaša)
  • hrúbka vrstvy vody, ľadu a snehu na vozovke
  • teplota povrchu vozovky
  • koeficient priľnavosti
  • teplota vzduchu
  • relatívna vlhkosť vzduchu
  • rosný bod
  • aktuálna poloha meracieho vozidla

Všetky namerané dáta je možné zaznamenávať a pomocou vizualizačného softvéru na počítači zobraziť na mape, v tabuľkách, grafoch alebo vytlačiť v užívateľsky prjateľnej forme.

Mobilná cestná meteorologická stanica prináša dôležité informácie buď ako samostatná stanica, alebo spolu so stacionárnymi cestnými stanicami, kde môže slúžiť na prekytie "hluchých" úsekov medzi stanicami. Využitie prináša aj ako mobilné kontrolné zariadenie, slúžiace na kontrolu kritických úsekov, prípadne kontrolu kvality práce osôb zodpovedných za údržbu komunikácie. Inštalácia na strešný nosič a ťažné oko vozidla, a napájanie prostredníctvom štandardnej 12/24V zásuvky umožňuje jednoduchú inštaláciu a okamžité použitie kdekoľvek a kedykoľvek.

Viac informácií

pdf   DSP310 Datasheet (SK)
pdf   DSP310 Datasheet (ENG)
html   Softvér DSP310 DataViewer
email   Mám záujem o tento produkt

Fotogaléria


Typická inštalácia na vozidle


Senzory DSP101 a HMP155 v spoločnom kryte inštalované na ťažné oko


Senzor DSC111 inštalovaný na strešný nosič


Mobilný telefón so zobrazením všetkých meraných parametrov


Prvá mobilná stanica DSP310 dodaná zákazníkovi na Slovensku