logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Senzory a iné doplnky pre cestné meteostanice

Nasledujúce zariadenia predstavujú najmodernejšiu technológiu pre použitie v cestnej meteorológii. Sú pripojiteľné k niektorej z ponúkaných cestných meteostaníc, mnohé z nich majú použitie aj v iných odvetviach meteorológie a dopravných technológií.

Stav a teplota vozovky

Neivazívne senzory stavu povrchu vozovky VAISALA DSC111 a DSC211

image

Unikátny senzor stavu povrchu vozovky eliminuje potrebu narušenia povrchu vozovky, ktoré bolo doposiaľ spojené s inštaláciou cestnej meteostanice.

>>Viac informácií


Neivazívny senzor teploty povrchu vozovky VAISALA DST111

image

Senzor DST11 predstavuje alternatívu pre vzdialené meranie teploty povrchu vozovky. Meraním infračervenej radiácie emitovanej povrchom vozovky vykonáva tento senzor spoľahlivé vzdialené meranie.

>>Viac informácií

Invazívny pasívny cestný/mostný senzor VAISALA DRS511

image

Senzor DRS511 poskytuje všetky informácie o stave povrchu vozovky potrebné pre zimnú údržbu ciest.

>>Viac informácií

Invazívny aktívny cestný/mostný senzor SENSIT

image

Aktívny senzor SENSIT meria teplotu povrchu vozovky, bod mrznutia zmesi na povrchu aktívnym spôsobom a vykonáva detekciu námrazy z kondenzácie.

>>Viac informácií

Teplotné senzory

Senzor teploty a vlhkosti vzduchu VAISALA HMP155

image

Senzor meria pomocou vysokokvalitných snímacích elementov teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu, okrem týchto parametrov poskytuje aj hodnotu rosného bodu.

>>Viac informácií


Senzor teploty pôdy VAISALA DTS12G

image

Senzor meria teplotu pôdy v definovanej hĺbke pre potreby predpovedných modelov.

>>Viac informácií


Senzor hĺbkového teplotného profilu TPS10

image

Senzor hĺbkového teplotného profilu sa používa na meranie teplotného profilu vozovky pod jej povrchom. Je vynikajúcim doplnkom cestnej meteorologickej stanice. Umožňuje predpovedným modulom vytvárať vysokopresné predpovede zmien teploty a stavu povrchu vozovky vďaka úplnej znalosti teplotného profilu telesa vozovky.

>>Viac informácií


Senzory viditeľnosti a zrážok

Senzory viditeľnosti/zrážok/stavu počasia VAISALA rady PWD

image

Senzory VAISALA rady PWD existujú vo viacerých rôznych vyhotoveniach s rôznym rozsahom merania viditeľnosti. Niektoré modely vedia okrem viditeľnosti merať aj zrážky a určovať stav počasia.

>>Viac informácií

Detektor zrážok VAISALA DRD11A

image

Senzor DRD11A slúži na rýchlu a presnú detekciu zrážok. Detekcia zrážok pracuje na kapacitnom princípe.

>>Viac informácií


Senzory parametrov vetra

Ultrazvukový senzor parametrov vetra VAISALA WMT700

image

Vysokopresný senzor rýchlosti a smeru vetra pracujúci na ultrazvukovom princípe.

>>Viac informáciíSada snímačov rýchlosti a smeru vetra VAISALA WA15

image

Sada mechanických snímačov WAA151 pre rýchlosť a WAV151 pre smer vetra. Senzory sa nachádzajú na spoločnom ramene so spracovateľskou elektronikou WAC155 pre digitálny alebo WAT12 pre analógový výstup.

>>Viac informácií

Mechanický kombinovaný senzor rýchlosti a smeru vetra VAISALA WM30

image

Mechanický kombinovaný senzor rýchlosti a smeru vetra s analógovým výstupom.

>>Viac informáciíKombinované snímače

Rodina kombinovaných snímačov VAISALA WXT530

image

Rodina kombinovaných snímačov. Snímače merajú rôzne kombinácie meteorologických parametrov - rýchlosť a smer vetra, teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu, zrážky a barometrický tlak.

>>Viac informácií

Doplnkové senzory

Barometer VAISALA PTB110

image

Jednoduchý barometer vhodný pre všeobecné meranie atmosférického tlaku.

>>Viac informáciíPyranometer CMP6

image

Vysokopresný senzor na meranie slnečnej radiácie najvyššej kvality. Senzor je dôležitou pomôckou pre vytváranie predpovedí. Meranie slnečnej radiácie je pre mnohé predpovedné moduly nevyhnutné.

>>Viac informácií

Pyranometer SP Lite2

image

Senzor na meranie slnečnej radiácie s nízkou cenou.

>>Viac informáciíSenzor výšky vody alebo snehu SR50A

image

Senzor sa pripája k cestnej meteostanici na určenie výšky vody alebo snehovej pokrývky.

>>Viac informácií


Iné periférne zariadenia

Kamery

image

K meteostaniciam možno pripájať rôzne varianty kamier - statické aj PTZ kamery. Je možné použiť infračervené prisvietenie alebo použiť pouličnú lampu so stmievačom.

>>Viac informácií


Značky s prevádzkovými informáciami

image

K meteostaniciam je možné pripojiť pomocou konverzného modulu značky s prevádzkovými informáciami, ktoré zvyčajne zobrazujú teploty no môžu zobrazovať ľubovoľné parametre merané meteostanicou.

>>Viac informácií

Výstražné návestidlá

image

Meteostanice vyhodnocujú meteorologické parametre a na základe určených kritérií môžu spínať výstražné návestidlá varujúce vodičov na riziko námrazy.

>>Viac informáciíSolárne napájanie

image

Alternatívou napájania z rozvodnej siete 230VAC je napájanie pomocou solárnych panelov. V takomto prípade je meteostanica pripojená na regulátor napätia, ku ktorému je pripojený jeden alebo viac solárnych panelov a jedna alebo viac batérií.

>>Viac informácií

Komunikačné rozhrania

Sériové servery MOXA NPort

image

Sériové servery MOXA rady NPort sú vhodné na pripojenie meteostaníc s rozhraním RS-232/485/422 na metalické alebo optické Ethernet pripojenie.

>>Viac informáciíGRPS routery

image

GPRS routery sú určené pre pripojenie meteostanice prostredníctvom bezdrôtového mobilného pripojenia.

>>Viac informácií


Konverzia údajov SPINET PROCON

image

Priemyselné počítače so špecializovaným softvérom SPINET PROCON otvárajú nové možnosti využitia cestných meteostaníc. Vďaka ním je možné k meteostanici pripojiť ľubovoľné premenlivé dopravné značenie alebo je možné meteostanicu zaintegrovať do ľubovoľného informačného systému.

>>Viac informácií

Prepäťové ochrany

image

Pre ochranu pred prepätím od metalických vedení je možné meteostanice vybaviť prepäťovými ochranami. Dodávame prepäťové ochrany rôznych značiek.

>>Viac informácií


Radiačné kryty

Radiačný kryt VAISALA DTR13

image

Radiačný kryt vhodný pre senzory pre meteorologické merania teploty vzduchu. Umiestňuje sa na rameno senzorov vo výške 2 metre nad zatrávneným povrchom.

>>Viac informácií
Radiačný kryt VAISALA DTR503

image

Radiačný kryt ideálny pre senzory na meranie teploty vzduchu umiestnené na cestných meteostaniciach.

>>Viac informácií