logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Softvérové riešenia pre cestnú meteorológiu a služby pre optimalizáciu zimnej údržby.

Ponúkame rôzne druhy softvéru, od zobrazovacieho softvéru cez predpovedné moduly po systémy podpory rozhodovania. Taktiež ponúkame služby pre optimalizáciu zimnej údržby ciest.

Softvérové produkty

Rodina softvérových produktov VAISALA RoadDSS

image

Softvér RoadDSS existuje vo viacerých variantoch (Observer, Navigator, Manager). Softvér umožňuje zobrazovanie údajov zo stacionárnych aj mobilných cestných staníc, poskytuje rôzne možnosti zobrazenia a tvorbu predpovedí. Taktiež je k dispozícii systém podpory rozhodovania (MDSS).

>>Viac informácií

Softvér SPINET DSP310 DataViewer

image

Softvér slúži na postprocesing údajov nameraných mobilnou meteostanicou DSP310. Umožňuje zobrazenie údajov v textovej a grafickej podobe alebo zobrazenie na mape.

>>Viac informácií

Služby

Termálne mapovanie ciest

image

Termálne mapovanie je služba ktorej výstupom sú termálne mapy nameranej cestnej siete. Tieto termálne mapy môžu slúžiť ako podklad pre predpovedné modely, vďaka ktorým sa predpoveď mení z bodovej na sieťovú. Zároveň môžu termálne mapy slúžiť ako podklad pre ďaľšie služby - napríklad optimalizáciu ciest.

>>Viac informácií

Optimalizácia ciest

image

Optimalizácia ciest je poradenská služba, jej základom je zväčša termálne mapovanie. Výstupom tejto služby je predovšetkým určenie kritických úsekov a slúži pre úsporu nákladov na zimnú údržbu ciest.

>>Viac informácií