logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Automatická meracia stanica VAISALA AWS310

Presné dáta v reálnom čase, na ktoré sa môžete spoľahnúť


image

Automatická meteorologická meracia stanica VAISALA AWS310 - inovatívne riešenie s ktorým sa môžete spoľahnúť na spoľahlivé a presné enviromentálne merania. Ako samostatný systém pre zber meteorologických údajov, VAISALA AWS310 vyžaduje iba minimálnu údržbu. V kombinácii s voliteľným softvérom VAISALA Observation Network Manager NM10 sú užívateľia staníc AWS310 schopní vzdialene monitorovať a kontrolovať tieto stanice. AWS310 môže byť tiež prispôsobená pre integráciu do vášho existujúceho systému pre zber údajov alebo siete automatických staníc. Od synoptickej meteorológie a klimatologického výskumu po hydrológiu a urbanistiku - VAISALA AWS310 je ideálnym riešením pre profesionálne použitie.

Predkonfigurovaná alebo prispôsobená - je to na Vás

Keď sa rozhodnete pre automatickú meraciu stanicu VAISALA AWS310, získate kompletné riešenie. Skrinka, stožiar, senzory, inštalačné sady pre senzory, napájacie zariadenia a telemetrické rozhrania - všetko čo potrebuje pre zabezpečenie spoľahlivých a presných meraní - je súčasťou AWS310. AWS310 prichádza s radom prednastavených možností senzorov, telemetrických komponentov a napájacích možností. Ak máte špeciálne požiadavky, AWS310 je na požiadanie prispôsobiteľná, ako napríklad formát výstupných údajov je možné prispôsobiť pre integráciu do akéhokoľvek systému pre zber dát.

Overené údaje zo spoľahlivých senzorov

AWS310 obsahuje zabudované algoritmy, ktoré testujú každé jedno meranie pre zaistenie tej najvyššej kvality. Minimálne a maximálne hodnoty každého parametra sú dôkladne testované, ako aj skokové zmeny. Výsledné zaznamenané meteorologické údaje sa ukladajú buď na externú Compact Flash kartu alebo môžu byť v reálnom čase odosielané do vzdialenej pracovnej stanice.

Zber údajov a siete automatických staníc

Uložené log súbory môžu byť exportované do externých aplikácií. Viacero klientských PC môže naraz získavať meteorologické dáta z hlavného PC. Najnovšie dátové súbory možno prenášať na dva rôzne servery pomocou FTP protokolu.

Pre siete automatických staníc, softvér VAISALA Observation Network Manager NM10 poskytuje webové rozhranie pre prezeranie pozorovacích dát a monitorovanie stavu siete. NM10 umožňuje centralizované vzdialené monitorovanie a kontrolu pozorovacích staníc a ponúka širokú škálu možností pre ukladanie, export a vizualizáciu dát.

Uľahčenie

Už nemusíte vykonávať aktualizácie alebo zmeny nastavenií senzorov na mieste - AWS310 môže byť konfigurovaná na diaľku, s auto-diagnostickými správami s dataloggeru a zo senzorov. Softvér VAISALA AWS Client pre nastavenie, diagnostiku a načítavanie dát je súčasťou každej dodávky AWS310 pre komunikáciu so stanicou.

Grafické užívateľské rozhranie StationView umožňuje užívateľovi zobraziť základné informácie o stanici, stav senzorov a meraní, nastaviť miestne špecifické parametre a vykonať mnoho funkcií softvéru AWS Client v užívateľsky prívetivom grafickom rozhraní. AWS310 si tiež môže automaticky sťahovať nový konfiguračný súbor zo sieťového servera, čo údržbu ešte zjednodušuje.

Kľúčové výhody

 • Najlepšie predkonfigurované možnosti, tiež plne prispoôsobiteľná pre špeciálne potreby
 • WMO kompatibilné senzory pre overené dáta
 • Vzdialená správa konfigurácie
 • Jednoduché diaľkové monitorovanie stavu siete pomocou voliteľného softvéru NM10
 • Dlhé kalibračné intervaly
 • Krátke dodacie doby pre predkonfigurované systémy

Excelentná dlhodobá stabilita

Kalibrácia je dôležitá pre zaistenie presnosti a spoľahlivosti údajov z meracej stanice. Senzory obsiahnuté v AWS310 majú vinikajúcu dlhodobú stabilitu s nízkym rizikom náhlych zmien v kalibrácii alebo rýchleho rozkalibrovania. Výsledkom sú dlhšie kalibračné intervaly, nižšie náklady na údržbu a skrátenie výpadkov.

Kalibrácia na mieste

Zariadenie pre kalibráciu na mieste VAISALA PTB330TS skontroluje a upraví merania vlhkosti, teploty a tlaku. Pre merania vetra a viditeľnosti sú dostupné samostatné sady pre kontrolu na mieste. Okrem toho vieme zabezpečiť kalibráciu v akreditovanom kalibračnom laboratóriu alebo v servisnom centre VAISALA.

Školenie pre prácu s automatickými stanicami VAISALA

Spoľahlivé údaje nemožno zabezpečiť bez kvalifikovaného technického personálu, ktorý zabezpečuje prácu a údržbu automatických meracích staníc. Výcvikové kurzy poskytujú celkové pochopenie systému AWS310 a pokrýva inštaláciu, operáciu, riešenie problémov a vykonávanie opráv v teréne.

AWS310 obsahuje:

 • Sklápateľný stožiar
 • Skrinku s elektronikou
 • AC alebo solárne napájanie
 • Rozhrania pre lokálnu a vzdialenú komunikáciu
 • Senzory
 • Montážne príslušenstvo
 • Voliteľný zobrazovací softvér
 • Expresné náhradné diely

Merania (predkonfigurované)

 • Rýchlosť a smer vetra
 • Teplota vzduchu
 • Relatívna vlhkosť, rosný bod
 • Zrážky
 • Globálna slnečná radiácia
 • Viditeľnosť a stav počasia
 • Výška oblačnosti a stav oblohy
 • Teplota a vlhkosť pôdy
 • Výška snehu

Základné údaje

Všeobecné
Platforma pre zber dát: VAISALA datalogger QML201
Prevádzková teplota: -40 až +60 °C
Prevádzková vlhkosť: 0 až 100 %RH
Krytie skrinky: IP66
Materiál skrinky: oceľ odolná voči žieravinám (AISI316), biely náter
Rozmery skrinky: štandardne 600 x 500 x 200 mm
Stožiar: Sklápateľný 2/3/10m alebo iný podľa požiadaviek
Priemerná hmotnosť: Skrinka približne 30kg
10m stožiar so senzormi cca 150 - 200 kg
Rýchlosť vetra: do 60m/s (so stožiarom DKP110 s jednou sadou podporných lán)
do 75m/s (so stožiarom DKP210W s dvomi sadami podporných lán)
Napájanie: 90 až 264 VAC, 45 až 65 Hz alebo 12 - 24 VDC (30VDC max.)
Solárny panel: 30W alebo 2x30W
Záložná batéria: max. 52Ah/12V
Nabíjač batérií: kontrola nabíjania, teplotná kompenzácia, ochrana proti úplnému vybitiu, možnosť simultánnych vstupov zo solárneho panela a AC zdroja
Overovanie dát, výpočty a hlásenia
Kontrola kvality dát: Horné/dolné klimatologické limity
Kontrola skokových zmien
Indikácia stavu senzorov
Štatistické výpočty: Priemerovanie v úžívateľom nastavených intervaloch
Minimálne/maximálne hodnoty
Smerodajné odchýlky
Kumulatívne hodnoty
Iné výpočty: Rosný bod
Index tepla
Pocitová teplota
Teplota vlhkého teplomera
QNH, QFE, QFF
Evapotranspirácia
Trvanie slnečného svitu
Štandardné možnosti senzorov
Pozn. konfigurácie senzorov môžu byť aj iné, podľa požiadaviek
Kombinovaný snímač: WXT520
Rýchlosť a smer vetra: WA15, WMT52, WMT703
Barometrický tlak: BARO-1QML (trieda A), PTB330 (trieda A s tromi senzormi)
Teplota a vlhkosť vzduchu, rosný bod: HMP110, HMP155
Dážď / zrážky: QMR102, RG13, OTT Pluvio2 (súčasťou zrážkomerov v AWS310 je aj inštalačný podstavec)
Globálna slnečná radiácia: SP Lite2, CMP3, CMP6
Viditeľnosť a stav počasia: PWD22
Výška oblačnosti a stav oblohy: CL31
Teplota pôdy: QMT110
Vlhkosť pôdy: EC-5
Výška snehu: SR50A
Štandardné komunikačné možnosti
Pozn. komunikačné možnosti môžu byť aj iné, podľa požiadaviek
Bezdrôtová komunikácia: GSM, GPRS
Pevná komunikácia: RS-232, RS-485, LAN
Softvér pre zber dát: VAISALA Observation Console MCC301
VAISALA Observation Network Maneger NM10
Satelitná komunikácia: VAISALA High Data Rate GOES Transmitter (V2,0)
Servisný terminálový softvér VAISALA AWS Client so StationView GUI

Viac informácií

pdf   Automatic Weather Station AWS310 Datasheet (ENG)
pdf   Data Logger QML201C Datasheet (ENG)
pdf   BAROCAP® Pressure Module Datasheet (ENG)
html   VAISALA Observation Network Manager NM10
email   Mám záujem o tento produkt