logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Neivazívny senzor teploty povrchu vozovky VAISALA DST111


image

Unikátny senzor DST11 predstavuje alternatívu pre vzdialené meranie teploty povrchu vozovky. Meraním infračervenej radiácie emitovanej povrchom vozovky a aplikáciou inteligentného spracovania signálu vykonáva tento senzor spoľahlivé vzdialené meranie.

Senzor DST111 poskytuje spoľahlivé výsledky merania pri podmienkach, keď väčšina komerčne dostupných infračervených senzorov zlyháva. V nočných hodinách, keď dochádza k ochladzovaniu povrchu vozovky vplyvom jasnej oblohy, vykazujú konvenčné infračervené senzory chybu do -3°C následkom emisných pomerov na povrchu vozovky. Senzor DST111 ich kompenzuje vďaka svojmu unikátnemu riešeniu.

Spektroskopický princíp merania zaručuje presné meranie množstva vody, ľadu a snehu. Voda a ľad sú merané nezávisle jeden od druhého, čo umožňuje senzoru DSC111 presne určiť stav povrchu vozovky.

Charakteristické vlastnosti

  • Neinvazívne meranie teploty povrchu
  • Unikátna korekcia chyby spôsobenej vyžarovacou schopnosťou povrchu vozovky, ktorá vylučuje potrebu dodatočnej úpravy nameraných hodnôt
  • Jednoduchá inštalácia a servis
  • Nízke náklady na údržbu
  • Žiadne interné pohyblivé časti
  • Stabilné výsledky merania aj pri intenzívnej premávke
  • Odolný vodotesný dizajn
  • Meria relatívnu vlhkosť a teplotu vzduchu
  • Jednoduchá integrácia s cestnými stanicami ROSA a RWS200, alebo možnosť práce ako samostatný senzor

Inštalácia senzora DST11 je jednoduchá, nevyžaduje si žiadne rezanie niky a drážky do povrchu vozovky ani uzávierku cesty.

Senzor doplnený solárnym napájaním a GPRS prenosom dát je ideálnym samostatným zariadením pre použitie vo vzdialených lokalitách alebo na vozovkách mostov.

Spolu s neinvazívnym senzorom teploty povrchu vozovky DST111 tvorí senzor DSC111 samostatnú univerzálnu meteostanicu.

Základné údaje

Elektrické vlastnosti
Napájacie napätie: 9 - 30 VDC
Spotreba energie: 33mW
Komunikačné rozhranie: RS-485 izolované (DST111)
RS-232 (DST111R)
Prostredie
Prevádzková teplota: -40 ... +60 °C
Prevádzková vlhkosť: 0 ... 100 % RH
Inštalácia
Vzdialenosť senzora od vozovky: 2 - 15 m
Meraná plocha: kruh s priemerom 80cm pri vzdialenosti 10m
Uhol inštalácie oproti vodorovnej línii: 30 - 85°
Mechanické vlastnosti
Rozmery (mm): 320 x 125 x 100
Hmotnosť: 1,6kg
Rozsah merania
Rozlíšenie 0,1°C
Teplota povrchu vozovky: -40 ... +60 °C
Interval merania 30s

Viac informácií

pdf   DST111 Datasheet (ENG)
pdf   DST111 Datasheet (SK)
email   Mám záujem o tento produkt


DST111 (naľavo) spoločne so senzorom DSC111