logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Automatická meracia stanica VAISALA HydroMet™ MAWS110


image

Množstvo aplikácií

VAISALA MAWS110 poskytuje kvalitné kontrolované údaje pre rôzne aplikácie v meteorológii a hydrológii. Je navrhnutý špeciálne pre bezobslužné operácie na vzdialených lokalitách vyžadujúcich vysokú spoľahlivosť a nízku spotrebu energie. MAWS110 používa osvedčenú a veľmi presnú technológiu VAISALA dataloggerov s pokročilým softvérom. Každý systém MAWS110 predstavuje najekonomickejšie a optimalizované riešenie pre vašu potrebu.

Jednoduché používanie a údržba

Architektúra systému je špeciálne navrhnutá tak, aby podporovala širokú škálu analógových a sériových senzorov. Všektky senzory a telemetrické zariadenia sú k systému MAWS110 pripojené pomocou vysoko kvalitných polyuretánových káblov s konektormi IP68 umožňujúcimi rýchlu a bezproblémovú inštaláciu. Merania senzorov, štatistické výpočty, zaznamenávanie dát a dátové prenosy sa vykonávajú podľa užívateľsky vytvorenej konfigurácie vytvorenej pomocou užívateľsky prívetivého softvéru VAISALA LIZARD. Všetky LRU moduly vo vnútri skrinky systému sú namontované na DIN lište alebo ide o vymeniteľné jednotky.

image

Spoľahlivosť osvedčená v praxi

Skrinka systému MAWS110 má krytie IP66. Všetky vstupy, aj napájacie, majú prepäťovú ochranu.

Rôzne možnosti napájania

MAWS110 má nízku spotrebu energie - priemerná spotreba je iba 10mA. Vo väčšine prípadov pre napájanie systému MAWS110 postačuje solárny panel so záložnou batériou do 18Ah. Voliteľné je aj AC sieťové napájanie pre napájanie rozšírených systémov s náročnejšími telemetrickými zariadeniami.

Rozšírená telemetria

Systém poskytuje rozhranie pre takmer akékoľvek typy telemetrie, terminálov, displejov ako aj inteligentných senzorov. S voliteľnými zásuvnými modulmi je možné rozšíriť počet sériových portov z 2 na 8, čo umožňuje viacnásobné RS-232, RS-485 a/alebo SDI-12 pripojenia. MAWS110 môže byť pripojený priamo k sieti LAN pomocou Ethernet komunikačného modulu DSE101 poskytujúceho rozhranie 10/100Base-T Ethernet. Ďalšie možnosti pre telemetriu obsahujú rôzne bezdrôtové a satelitné zariadenia a zariadenia pre pevné linky.

Rozšíriteľnosť

MAWS110 je rozšíriteľný, napríklad pomocou senzorového multiplexora QMU101 o ďalších 10 samostatných analógových kanálov. Digitálna I/O jednotka QMI118 pridáva 8 digitálnych výstupov a 8 digitálnych vstupov pre senzory, optimalizáciu napájania a bezobslužné kontrolné funkcie na základe užívatelsky definovaných požiadaviek.

Inovatívny pri inštalácii a údržbe

MAWS110 môže byť vybavený inovatívnymi inštalačnými pomôckami, ktoré výrazne znižujú náklady na inštaláciu a údržbu. Vďaka sklápateľným stožiarom zvládne údržbu pohodlne jeden človek.

Vlastnosti / výhody

  • Kompaktná, robustná a ľahko používateľná automatická meracia stanica pre meteorologické a hydrologické aplikácie
  • Jednoduchá a ekonomická inštalácia, údržba a upgrade
  • Osvedčená spoľahlivosť a presnosť v náročných podmienkach
  • Nízka spotreba energie pre rozšírené vzdialené operácie
  • Telemetrické možností obsahujú, okrem vstavanej TCP/IP konektivity aj možnosti pre bezdrôtové, drôtové a satelitné pripojenie
  • Rozsiahle kapacity pre výpočty a ukladanie dát
  • Nízke náklady počas celej doby životného cyklu

Základné údaje

Všeobecné
Platforma pre zber dát: VAISALA datalogger QML201 s konfiguračným softvérom VAISALA LIZARD
Prevádzková teplota: -50 až +60 °C
Prevádzková vlhkosť: 0 až 100 %RH
Krytie: IP66
Materiály: nehrdzavejúca oceľ, plast
Stožiar: Sklápateľný 2/3/4/6/10m alebo iný podľa požiadaviek
Skrinka: štandardne 400 x 300 x 200 mm
Priemerná hmotnosť: Skrinka približne 10kg
Stožiar so senzormi cca 20 - 200 kg
Rýchlosť vetra: do 75m/s (závisí od konfigurácie)
Napájanie: 90 až 264 VAC, 45 až 65 Hz alebo 8 - 14 VDC (30VDC max.)
Solárny panel: 11/33W
Záložná batéria: 7/18Ah 12V
Nabíjač batérií: kontrola nabíjania, teplotná kompenzácia, ochrana proti úplnému vybitiu, možnosť simultánnych vstupov zo solárneho panela a AC zdroja
Overovanie dát, výpočty a hlásenia
Kontrola kvality dát: Horné/dolné klimatologické limity
Kontrola skokových zmien
Indikácia stavu senzorov
Štatistické výpočty: Priemerovanie v úžívateľom nastavených intervaloch
Minimálne/maximálne hodnoty
Smerodajné odchýlky
Kumulatívne hodnoty
Iné výpočty: Rosný bod
Bod mrznutia
QNH, QFE, QFF
Nárazy, poryvy vetra
Pocitová teplota
Evapotranspirácia
Trvanie slnečného svitu
Štandardné možnosti senzorov
Pozn. konfigurácie senzorov môžu byť aj iné, podľa požiadaviek
Kombinovaný snímač: WXT520
Rýchlosť a smer vetra: WM30, WA15, WA25, WINDSONIC, WMT52, WS425, WMT700
Barometrický tlak: PMT16A, BARO1, PTB330
Teplota a vlhkosť vzduchu, rosný bod: QMH102, HMP45, HMP155
Dážď / zrážky: QMR102, RG13, RG360, VRG101, OTT Pluvio2
Globálna slnečná radiácia: QMS101, SK01-D2, SK08, CMP3, CMP6, CMP11, CMP21, EQ08, EQ08-S
Čistá slnečná radiácia: QMN101
Albedometre: QMS101 (2x), CMP3 (2x), CMA6, CMA11, EQ16
UV žiarenie / PAR: CUV4, UVR1-A, UVR1-B, PAR Lite
Trvanie slnečného svitu: CSD3, SD4
Teplota pôdy/vody: QMT103, QMT110
Vlhkosť pôdy: EHC20, ML2X, QFM101
Vyparovanie: 255 Series
Mokrosť listov: QLW102
Výška oblačnosti a stav oblohy: CL31
Viditeľnosť a stav počasia: PWD10/20/12/22/50/52, FD12, FD12P, FS11, FS11P
Výška snehu: IRU-9429S
Vodná hladina: PR-36XW/H, PAA-36XW/H, IRU-9429S, QHR102, QSE104, 436BD
Štandardné komunikačné možnosti
Pozn. komunikačné možnosti môžu byť aj iné, podľa požiadaviek
Satelitná komunikácia: GOES, METEOSAT, Inmarsat-C, Argos/SCD, Iridium, Autotrac
Bezdrôtová komunikácia: GSM, GPRS, CDMA, UHF, VHF, ISM
Pevná komunikácia: RS-232, RS-485, Fixed line, PSTN, LAN, MODBUS
Možnosti dátových displejov
Pozn. možnosti dátových displejov môžu byť aj iné, podľa požiadaviek
Dátové displeje: DD50, WD30(TU), WD50, Pocket / Laptop / Tabletop PC

Viac informácií

pdf   VAISALA HydroMet™ System MAWS110 Datasheet (ENG)
pdf   Data Logger QML201C Datasheet (ENG)
pdf   BAROCAP® Pressure Module Datasheet (ENG)
email   Mám záujem o tento produkt