logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

VAISALA Observation Network Manager NM10


image

Systém VAISALA Observation Network Manager NM10 je plne integrovaný systém pre efektívnu správu sietí pre pozorovanie počasia. Umožňuje zber dát z viacerých pozorovacích sietí - všetko z jednej platformy.

Implementácia COTS softvérového riešenia, prispôsobeného pre daný účel, Vám môže pomôcť znížiť náklady súvisiace s celkovým obstaraním systému, vývojom a dlhodobou údržbou. Systém VAISALA NM10 je ideálny pre malé aj veľké siete, je plne škálovateľný aby bolo jeho rozšírenie rýchle a jednoduché.

NM10 udržuje sieť funkčnú a beží nepretržite. Pre vykonávanie informovaných rozhodnutí v reálnom čase na základe najlepších možných údajov, môžete použiť pokročilé funkcie systému ako sú monitorovanie siete, varovania a služby diaľkovej diagnostiky.

Webové užívateľské rozhranie zobrazuje dáta zo všetkých pozorovacích lokalít na jednom mieste, takže je ľahké monitorovať kvalitu údajov a sledovať stav siete a jej častí.

Zobrazované informácie obsahujú:

  • Stav siete - vidíte stav celej siete, vrátane pozorovacích lokalít, komunikačných rozhraní a serverov.
  • Udalosti - vidíte najnovšie systémové udalosti a zmeny stavu.
  • Veterné, texty a grafy - prehliadajte vybrané dáta vo veternej ružici, textovom alebo grafickom formáte.
  • Reporty - vytvárajte reporty o kvalite dát a pozorovaniach pomocou grafov a tabuliek.
  • Všetky merania - vidíte prispôsobiteľný zoznám dát z pozorovacích lokalít
Zobrazenie na GIS (Geografic Information System) mapách vám dáva kompletný prehľad nad pozorovacími lokalitami, stav v reálnom čase a vybrané parametre.

Vzdialené pripojenie umožňuje riadiť a diagnostikovať letiskové systémy a posielať vzdialene príkazy do meteorologických staníc a ostatných terénnych zariadení. Sú k dispozícii aj e-mailové notifikácie, ktoré je možné nakonfigurovať podľa vašich potrieb.

Vlastnosti

Zber dát: Automatické meteorologické stanice VAISALA
Letiskové systémy VAISALA AviMet®
Spracovanie správ vo formáte ASCII reťazcov z meracích systémov tretích strán
Spracovanie dát: Kontrola rozsahu, krokov a perzistencie pozorovaní z automatických staníc
Ukladanie dát: Databáza PostgreSQL
Textové súbory s pozorovaniami a udalosťami
Konfigurovateľný systém správy databáz
Časové služby: Synchronizácia času pre automatické stanice VAISALA
Synchronizácia času NTP
Notifikačné služby: Konfigurovateľné SMTP e-mailové notifikácie
Prístup na vzdialené lokality: Terminálové pripojenie na automatické stanice
RDP cez HTTPS na letiskové systémy
Webové užívateľské rozhranie: Pripojenie klientov cez HTTPS
Autentifikácia a administrácia užívateľov
Užívateľsky konfigurovateľné plochy a widgety
Rôzne widgety - mapy, zoznamy, grafy, veterné ružice a textové
Nastavenia systému
Zvukové výstrahy, monitorovanie udalostí
Reporty pozorovacích dát
Správy o dostupnosti a správnosti dát
Preklad do lokálnych jazykov
Kontextová nápoveda
GIS mapová služba: GeoServer s mapou sveta OpenStreetMap
Štandardná mapa - maximálna úroveň priblíženia 1:433
Rozšírená mapa - maximálna úroveň priblíženia 1:6759
WMS rozhranie pre mapové dáta tretích strán
Export dát: CSV, WFS cez HTTPS

Minimálne systémové požiadavky

Presné systémové požiadavky na hardvér PC závisia od množstva a typu pripojených pozorovacích lokalít, množstva zbieraných dát, intervalu zberu dát, doby archivácie dát, maximálneho množstva simultánne pripojených webových klientov a vlastností vybraných zákaznikom.
Procesor: 2,0GHz a lepší, 4-jadrové CPU a lepšie
RAM: 8GB a viac (bez GIS máp)
16GB a viac (s GIS mapami)
Pevný disk: 300GB a viac (so štandardnými GIS mapami)
1TB a viac (s rozšírenými GIS mapami)
Operačný systém: Microsoft Windows Server 2008 R2
Ethernet: 10/100/1000Mbit
Iné periférie: DVD-RW jednotka, klávesnica, myš
Podporované webové prehliadače: Microsoft Internet Explorer 9 a novší
Mozilla Firefox v.25 a novší
Google Chrome v.31 a novší
Rozlíšenie monitora: 1366 x 768 a vyššie

Viac informácií

pdf   NM10 Datasheet (ENG)
pdf   NM10 Brochure (ENG)
email   Mám záujem o tento produkt