logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Sériové servery MOXA NPort

Jednoduchý a efektívny prechod zo sériových liniek na Ethernet

Sériové servery rodiny MOXA NPort sú efektívnym riešením ako pripojiť senzory alebo stanice so sériovým rozhraním na sieť Ethernet. Existujú v desiatkách rôznych verzií a stovkách modifikácií. Nižšie uvedené sú iba typy, ktoré sú súčasťou nami dodávaných štandardizovaných riešení. Podľa potrieb pre aktuálny projekt vieme dodať akékoľvek riešenie.

MOXA Nport 5110/5130/5150

Ideálne pre pripojenie jednej stanice so sériovým rozhraním

Sériové servery MOXA Nport typ 5110/5130/5150 sú sériové servery s jedným sériovým portom a jedným portom Ethernet. Rozdiel medzi nimi je v móde sériového portu (5110: RS-232, 5130: RS-422/485, 5150: RS-232/422/485).

Tieto sériové servery sú ideálne pre použitie v dopravných systémoch pre pripojenie meteostanice alebo sčítača dopravy (resp. akéhokoľvek iného zariadenia) so sériovým rozhraním RS-232/422/485 na metalickú Ethernet sieť.

MOXA Nport 5610/5630/5650

Ideálne pre pripojenie väčšieho množstva senzorov do jednej siete, napríklad pre systémy AWOS

Sériové servery MOXA Nport typu 5610/5630/5650 disponujú možnosťou pripojenia max. 8 alebo max. 16 (podľa typu) sériových liniek RS-232/422/485 (podľa typu) na jednu Ethernet sieť.

Sú ideálnym riešením pre letiskové meteorologické systémy AWOS, vďaka nim je možné pripojiť všetky senzory z celého letiska do jedného systému.

MOXA Nport 6150

Sofistikované riešenie pre prenos Ethernetu po sériovej linke

Terminálové servery MOXA Nport 6150 disponujú jedným sériovým RS-232/422/485 portom (nastaviteľné) a jedným Ethernet portom.

Sú ideálnym riešením predovšetkým pri upgradoch cestných staníc. V mnohých prípadoch sa stáva, že dochádza k nahradeniu starej cestnej stanice so sériovým rozhraním za novú, ktorá už disponuje iba rozhraním Ethernet. Čo však v prípade, že k stanici je dovedené metalické vedenie, ktoré neumožňuje prenos Ethernet signálu (napríklad má nedostatočný počet vodičov, je príliš dlhé, atď.)? Riešením je na obidva konce vedenia pripojiť terminálové servery MOXA Nport 6150, ktoré pri správnom nastavení dokážu preniesť Ethernetovú komunikáciu po sériovej linke. Odskúšané v praxi.