logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Konverzia údajov SPINET PROCON

Neobmedzené možnosti využitia údajov z meteostanice

image

Špecializovaný softvér SPINET PROCON otvára nové možnosti využitia cestných meteostaníc. Vďaka nemu je možné k meteostanici pripojiť ľubovoľné premenlivé dopravné značenie alebo je možné meteostanicu zaintegrovať do ľubovoľného informačného systému.

Softvér PROCON beží na priemyselných mikropočítačoch MOXA s operačným systémom Linux. Je modulárny a je navrhnutý individuálne pre každý projekt na mieru podľa požadovaných parametrov a zariadení. Okrem konverzie údajov môže vykonávať rôzne výpočty z údajov získaných z meteostanice pomocou sofistikovaných algoritmov (napríklad vyhodnocovanie údajov pre varovania pred vznikom námrazy alebo nárazovým vetrom). Parametre softvéru možno konfigurovať jednoducho pomocou užívatelsky príjemného webového rozhrania.

Mikropočítač so softvérom PROCON sa štandardne pripája priamo na meteostanicu, je však možné ho použiť aj na vzdialenej lokalite so vzdialeným odčítaním údajov z meteostanice.

Všeobecná schéma

Úspešný príbeh

Mikropočítače so softvérom SPINET PROCON boli úspešne nasadené na stavbe rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň. Vďaka ním bola vykonaná integrácia 2 cestných meteostaníc VAISALA RWS200 s 2 premenlivými dopravnými značkami výrobcu Značky Praha. Na týchto značkách sa zobrazujú teploty povrchu vozovky a vzduchu merané meteostanicou.


Teploty merané meteostanicou VAISALA RWS200 sa zobrazujú na premenlivej značke výrobcu Značky Praha

Viac informácií

email   Mám záujem