logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Prepäťové ochrany

Efektívna ochrana zariadení pred prepätím od dlhých metalických vedení

Náklady na opravu zariadení poškodených prepätím alebo úderom blesku do dlhých metalických vedení predstavujú značnú položku v ročných nákladoch na údržbu. Pritom inštalácia vhodných prepäťových ochrán na obidve strany vedení môže do výraznej miery tieto problémy eliminovať. Samozrejme, žiadna ochrana nie je 100%-ná (predovšetkým proti úderom bleskov) ale štatisticky je nechránené zariadenie niekoľko násobne nachylnejšie na poškodenie ako zariadenie ochránené vhodnou a správnou voľbou prepäťovej ochrany.

Pre vhodnú ochranu zariadení pred poškodením prepätím dodávame rôzne typy prepäťových ochrán. Dodávame prepäťové ochrany od rôznych renomovaných výrobcov (napr. Phoenix Contact, Saltek, DEHN a iné). Konkrétny typ použitej ochrany závisí od mnohých parametrov (typ vedenia, prenosová technológia, typ chráneného zariadenia a iné).

V prípade záujmu, radi navrhneme vhodné prepäťové ochrany pre maximálnu ochranu vašich zariadení a vykonáme ich inštaláciu.

Viac informácií

email   Mám záujem