logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Pyranometer SP Lite2


image

Silikónový pyranometer SP Lite2 je určený pre ekonomické meranie slnečného žiarenia. Je vhodný pre meteorológiu, hydrológiu a poľnohospodárstvo. Je tiež vhodný pre systémy so solárnym napájaním.

SP Lite2 používa fotodiódový detektor pre vytvorenie napätia priamo úmerného dopadajúcej slnečnej radiácii. Vďaka unikátnemu dizajnu difúzora je citlivosť úmerná kosínusu uhla pod ktorým žiarenie dopadá na senzor, čo umožňuje presné a konzistentné meranie.

Senzor sa jednoducho inštaluje na senzorové rameno. Každý pyranometer je opatrený kalibračným certifikátom s uvedeným kalibračným faktorom.

Senzor disponuje analógovým napäťovým výstupom. V prípade, že je potrebný digitálny výstup, je možné dodať senzor s A/D prevodníkom VAISALA DRA411 s digitálnym RS-485 výstupom.

Základné údaje

Spektrálny rozsah: 400-1100nm
Citlivosť: 60 až 100 μV/W/m²
Maximálna slnečná radiácia: 2000W/m²
Zorné pole: 180°

Viac informácií

email   Mám záujem o tento produkt