logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Produkty

ReDat3 Záznamová jednotka

image

ReDat3 Záznamová jednotka je digitálne záznamové zariadenie na princípe otvorenej architektúry osobného počítača s špeciálnych interfejsových kariet z produkcie RETIA, a.s.. Je určená pre záznam, archiváciu a následné prehliadanie a prehrávanie audio záznamov z rôznych komunikačných technológií založených na princípe analógovej, digitálnej a IP telefónie, PC obrazoviek a dátovej komunikácie. Taktiež podporuje záznam všeobecných údajov, ktoré obsahujú doplnkové informácie k audio záznamom (napr. CTI dáta, udalosti, atď.). Modulárna koncepcia systému umožňuje škálovateľnosť záznamových parametrov a typov rozhraní.
>> Viac informácií

ReDat3 Pasívna Záznamová jednotka

image

ReDat3 Pasívna Záznamová jednotka je komplexné zariadenie malých rozmerov. Implementuje sa do systémov a prostredí, ktoré vyžadujú vysokú úroveň spoľahlivosti a kde je súčasne kladený dôraz na minimalizáciu nákladov na servis a údržbu. Zariadenie neobsahuje žiadne otáčavé súčasti, nie je hlučné a je bezobslužné. ReDat3 Pasívna záznamová jednotka prispieva svojou mimoriadne nízkou spotrebou k plneniu dlhodobých environmentálnych cieľov vývoja systému ReDat. ReDat3 Pasívna záznamová jednotka je plne kompatibilná so všetkými súčasnými aj minulými inštaláciami systému ReDat.
>> Viac informácií

ReDat eXperience a jeho moduly

image

ReDat eXperience je riešením v situácii, kedy využívate ReDat záznamové jednotky, ale radi by ste ich naučili novým funkciám. Napríklad hodnotiť vašich operátorov alebo rozšíriť možnosti archivácie záznamov. Vďaka veľkej variabilite, ktorú moduly ReDat eXperience poskytujú, Vám môžeme nájsť také riešenie, ktoré Vám presne sadne. A zároveň Vás nezaťažíme funkciami, ktoré nikdy nevyužijete.
>> Viac informácií

ReDat VoIP Recorder

image

ReDat VoIP Recorder je digitálny záznamový systém určený pre záznam, archiváciu a následné prehliadanie a prehrávanie audio záznamov z rôznych komunikačných technológií na príncípe IP telefónie, screenov a dátovej komunikácie. ReDat VoIP Recorder taktiež podporuje záznam všeobecných údajov, ktoré obsahujú doplnkové informácie k audio záznamom (napr. CTI dáta, udalosti, atď.). ReDat VoIP Recorder nevyžaduje žiadny špeciálny hardvér.
>> Viac informácií

ReDat Phone Recorder

image

ReDat Phone Recorder je digitálnym záznamovým systémom pre záznam jednej analógovej alebo digitálnej linky. Je určený pre záznam hlasovej komunikácie vedenej na rôznych typoch digitálnych a analógových telefónov. Základom systému je USB modul pre pripojenie dát z uvedených vstupných rozhraní a záznamový softvér pre záznam telefónie na PC.
>> Viac informácií

ReDat Voice Recording Gateway

image

Koncepčne nový produkt ReDat Voice Recording Gateway (RVRG) zavádza do praxe myšlienku nezávislosti hardvérových záznamových rozhraní voči serverovým a PC systémom. Nevyžaduje teda na strane zákazníka zásahy do hardvéru a nenárokuje si ani na vnútorné priestory (sloty kariet) PC a serverov. RVRG umožňuje prevádzkovanie celého záznamového systému na serverovej technológii zákazníka a podporuje napríklad aj plnú virtualizáciu riešenia záznamového systému.
>> Viac informácií

Služby

image

Okrem produktov, ktoré pre Vás spoločnosť RETIA, a.s. vyvíja, Vám ponúkame aj rôzne služby - inštalácie, školenia, servis ako aj migráciu z ReDat Aplikačného servera na ReDat eXperience.
>> Viac informácií