logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

ReDat eXperience

image

ReDat eXperience je riešením v situácii, keď využívate ReDat3 Záznamové jednotky, a rádi by ste získali nové funkcie - potrebujete hodnotiť operátorov, či rozšíriť možnosti archivácie záznamov. Vďaka veľkej variabilite, ktoré moduly ReDat eXperience ponúkajú, Vám pomôžeme nájsť také riešenie, ktoré Vám presne sadne. A zároveň Vás nezaťažíme funkciami, ktoré nikdy nevyužijete.

Aké moduly Vám ponúkame k ReDat eXperience?

Pre prácu so záznamami a ich správu

 • ReDat Catalog: Prepracovaný manažment záznamového systému
 • ReDat Compare: Komparačná služba pre redundantné zapojenie záznamového systému ReDat
 • ReDat Verificator: Overenie pravosti zvukových dát, ochrana proti manipulácii záznamov

Zamerané na kontaktné centra

Monitoring prevádzky, dohľady

Vlastnosti ReDat eXperience

ReDat eXperience obsahuje kompletnú sadu nástrojov pre správu hlasových záznamov a quality management kontaktných centier vrátane hlasových analýz a záznamu screenov agentov. Ponúka možnosti členenia užívateľov aj záznamových zdrojov. Ovládanie je užívateľsky prívetivé, čím sa zefektivní práca s aplikáciami.

ReDat eXperience poskytuje

 • Riešenie pre quality management kontaktných centier, dispečingov a telekomunikačných operátorov
 • Škálovateľné riešenie pre malé aj veľké kontaktné centrá
 • Možnosť volby skladby aplikácií
 • Intuitívne ovládanie navrhnuté z pohľadu užívateľa
 • Jazyková podpora v mnohých jazykoch

ReDat eXperience ponúka

Systém užívateľských práv

 • Hierarchické členenie záznamových zdrojov (agent, pobočka, záznamový kanál) pomocou skupín
 • Hierarchické členenie užívateľov pomocou skupín
 • Práva užívateľov zaradených v skupinách možno meniť jednoducho presunom užívateľa medzi skupinami pomocou myši
 • Detailné nastavenie oprávnení užívateľov atď.

História stavu systémov a činností užívateľov

 • Rozdelenie systémových a užívateľských záznamov
 • Vloženie poznámky k udalosti (napr. komentár k príčine systémovej chyby)
 • Nástroje pre systémový audit a diagnostiku

Prehľadnejšia editácia položiek záznamu

 • Rýchlejší prístup do vybraného riadku záznamu
 • Prehľadnejšie prehliadanie položiek záznamu
 • Plávajúci rozšírený prehrávač na ploche
 • Rýchla kategorizácia záznamov

API

 • Kontrola externého prehrávania cez nezávislú platformu XML protokolu
 • Platforma nezávislého API protokolu je dostupná pre integráciu prehrávania hlasu v aplikáciach tretích strán

Prehrávanie a exportné funkcie

 • Multimediálny prehrávač ako natívna súčasť softvérovej prehrávacej stanice
 • Grafická vizualizácia záznamov
 • Synchrónne prehrávania audio dát, screenov, USB-HID dát a dohľadových a radarových dát
 • Exportné funkcie pre väčšinu typov dátových kombinácií
 • Tvorba exportných balíkov, ktoré zodpovedajú bezpečnostným požiadavkám (odolnosť proti manipulácii a zneužití)

Pamäť

 • Podpora RAID5, RAID6, SAN/NAS
 • Šifrovanie záznamov uložených v pamäti (voliteľné)
 • Archívna služba na vyhradenom pamäťovom hardvéri

Pokročilá systémová integrácia

 • Užívateľsky definované stĺpce
 • Rozšírenie možnosti pravidiel replikácie záznamov
 • Inteligentné nástroje pre údržbu archívov

Klientský prístup - podpora webových prehliadačov

 • Kompatibilita s prehliadačmi Internet Explorer, Firefox a Google Chrome

Viac informácií

pdf   Bližšie informácie k produktu ReDat eXperience
email   Mám záujem