logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

ReDat Phone Recorder

Záznamové systémy určené pre záznam jednej analógovej alebo digitálnej linky

image

ReDat Phone Recorder je digitálnym záznamovým systémom pre záznam hlasovej komunikácie vedenej na rôznych typoch digitálnych a analógových telefónov. Základom systému je USB modul pre pripojenie dát z uvedených vstupných rozhraní a záznamový softvér pre záznam telefónie na PC.

Špecifikácia systému

 • Pracuje pod operačným systémom Windows
 • Určený pre záznam jednej analógovej/digitálnej linky
 • Záznam prebieha podľa nastavení: automaticky bez zásahu obsluhy alebo na vyžiadanie či potvrdenie
 • Spínanie záznamu: trvalý záznam, úrovňou audiosignálu (režim VOX), signalizáciou, manuálne, napätím (logickou úrovňou), spínacím kontaktom
 • Detekcia stavu linku: pripojenie, zodvihnutie, vyzváňanie
 • Identifikácia prichádzajúceho/odchádzajúceho čísla a rozlíšenie prichádzajúceho/odchádzajúceho hovoru
 • Zvukové záznamy sa ukladajú vo forme súborov do adresárovej štruktúry na disk PC (hierarchické členenie adresárovej štruktúry - rok/mesiac/deň/hodina)
 • Zvukové záznamy sa ukladajú v kompresnom formáte MP3 (8, 16, 24 alebo 32kb/s) a WAV 64kBit (A-law)
 • Doplnkové a signalizačné informácie o hovoroch sú ukladané v textových súboroch s rovnakým názvom ako zvukový záznam
 • Typy spracovaných signalizácií: In band (napr.: tónové signalizácie, DTMF, TRS FSK), digitálne signalizácie (napr.: DSS1) a impulzná volba
 • Ovládanie a práca s dátami (triedenie, vyhľadávanie a prehrávanie záznamov) je realizované štandardnými prostriedkami operačného systému Windows - aplikácia Windows Explorer
 • Napájanie cez USB rozhranie alebo prostredníctvom samostatného napájania
 • Podpora USB 2.0
 • Systém umožňuje generovanie HTML stránky so zoznamom záznamov za vybrané obdobie zjednodušujúcej vyhľadávanie a prehrávanie záznamov
 • Súčasťou dodávky modulu je vždy: USB kábel, kábel pre pripojenie telefónu (RJ-12 alebo RJ-45), potrebné spojky a rozdvojky, inštalačné CD s aplikačným SW ReDat Phone Recorder a návod na použitie

Typy modulov

1-kanálový UAM Modul

 • USB modul pre analógové rozhranie
 • Pripojitelné zdroje signálu:
  • analógové telefóny
  • rádiostanice vrátane spracovania signalizácie
  • mikrofóny a iné zdroje zvuku s možnosťou spínania záznamu

1-kanálový UDM Modul

 • USB modul pre digitálne rozhranie
 • Pripojitelné zdroje signálu:
  • digitálne pobočkové telefóny väčšiny výrobcov ústrední s rozhraním Up0
  • záznam z rozhrania ISDN BRI S0 pre telefóny ISDN

Kľúčové vlastnosti systému

 • Spoľahlivý a stabilný záznam hlasu
 • Jednoduchá a automatizovaná inštalácia a správa
 • Umožňuje súčasný záznam jednej analógovej alebo digitálnej linky
 • Podporuje pripojenie až 4 modulov UDM/UAM k jednému PC
 • Zabezpečenie prístupových práv na úrovni užívateľov operačného systému Windows
 • Systém možno začleniť do aplikačnej nadstavby ReDat eXperience, umožňujúcej webový prístup k záznamom a ďalšie nadstavbové funkcie

Pokročilé funkcionality ReDat Phone Recorderu začleneného do ReDat eXperience

 • Prepracovaný systém ukladania dát a archivácie
 • Intuitívne webové prostredie
 • Prehľadný zoznam záznamov pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie
 • Export a odosielanie záznamov e-mailom
 • Pokročilé prehrávanie záznamov
 • Živý monitoring/príposluch hovorov
 • CTI integrácia s bežne dostupnými telekomunikačnými technológiami
 • Užívatelské riadenie záznamu z IP telefónu
 • Modulárna architekúra - možnosť rozšírenia systému o nadstavbové moduly Quality Managementu (hodnotenie, coaching, reporting a hlasové analýzy)
 • Zdokumentované XML API rozhranie

Viac informácií

pdf   Bližšie informácie k produktu ReDat Phone Recorder
email   Mám záujem