logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

ReDat3 záznamová jednotka

Hybridné záznamové zariadenie pre záznam analógovej, digitálnej a IP telefónie, PC obrazoviek a dátovej komunikácie

image

ReDat3 Záznamová jednotka je digitálne záznamové zariadenie na princípe otvorenej architektúry osobného počítača a špeciálnych interfejsových kariet z produkcie RETIA, a.s.. Je určená pre záznam, archiváciu a následné prehliadanie a prehrávanie audio záznamov z rôznych komunikačných technológií založených na princípe analógovej, digitálnej a IP telefónie, PC obrazoviek a dátovej komunikácie. Taktiež podporuje záznam všeobecných údajov, ktoré obsahujú doplnkové informácie k audio záznamom (napr. CTI dáta, udalosti, atď.). Modulárna koncepcia systému umožňuje škálovateľnosť záznamových parametrov a typov rozhraní.

Špecifikácia zariadenia

 • Ovládanie na báze klient-server
 • Ukladanie údajov na pevný disk veľkej kapacity s možnosťou zrkadlenia diskov
 • Možnosť záznamu na archivačné médium DVR-RAM, DVD+/-R(W), USB flash/DVD, RDX
 • Uložené záznamy vo formáte RAW po sektoroch na partition HDD
 • Nie sú využívané služby file-systému
 • Integrácia do LAN/WAN sietí
 • Podpora replikácie záznamov do aplikačnej nadstavby ReDat eXperience v MP3 alebo WAV
 • Záznam telefónie mono/stereo, u IP telefónie iba stereo
 • Detekcia zmeškaných hovorov
 • Možnosť konfigurácie tisícov hlasových kanálov, súčasný záznam stoviek nahrávaných liniek
 • Podporované kodeky: G.711 (A-law/µ-law), G.723, G.729, G.722, iLBC
 • Podporované kompresie zvuku: A-law, u-law 64kbit, ADPCM 64, 32, 16 a 12 kbit, GSM FR 3kbit alebo proprietárne
 • Podporované protokoly IP telefónie: SIP, RTSP, RTP, H.323, MGCP a proprietárne protokoly (Cisco SKINNY, Alcatel atď.)
 • Podpora časovej synchronizácie DCF-77, GPS, NTP
 • Automatické vyrovnávanie záznamovej úrovne (AVC)
 • Spomalené/zrýchlené prehrávanie s korekciou
 • Podpora štatistiky a diagnostiky systému (SNMP, POST, HW/SW Watchdog, diagnostický SW)
 • Akustické a vizuálne alarmy
 • Podpora redundantného riešenia
 • Spínanie záznamu: od úrovne audiosignálu (VOX), od signalizácie (režim TELEF), kontaktom, trvalý záznam, od tónov (TRS), manuálne, externé riadenie aplikáciou CTI, režimom RTP

Modulárny a škálovateľný

 • 4U/8U priemyselné servery vhodné pro 19" montáž (okrem špeciálnych kariet na rozhraní COTS)
 • HDD RAID primárne úložisko
 • Podpora pre vyberateľné archivačné média
 • SNMP diagnostika
 • NTP/GPS/DCF časová synchronizácia
 • Časové značky s presnosťou na milisekundy
 • Viac záznamových jednotiek v jednom systéme, modulárny systém s aplikačným serverom
 • Hybridný systém, nastavenie rôznych typov záznamových technológií v rámci jednej záznamovej jednotky
 • Maximálny počet konfigurovateľných záznamových kanálov: 2000
 • Maximálny počet konfigurovateľných kanálov: 2000
 • Maximálny počet súčasne nahrávaných kanálov: 250
 • Módy záznamu: trvalý (kontinuálny) mód, VOX mód (audio energetický mód), spínací záznam založený na vyhodnocovaní signalizácie, kontrola záznamu z externej (CTI) aplikácie

Kľúčové vlastnosti

 • Spoľahlivý a stabilný záznam hlasu, screenov a dátovej komunikácie
 • Plne automatický
 • Bezobslužná prevádzka v nepretržitom režime 365/7/24
 • Rôzne úrovne prístupových práv obsluhy
 • Modulárny a škálovateľný - umožňuje súčasný záznam rôznych typov rozhraní s rôznymi konfiguráciami
 • Bezpečné uloženie dát bez možnosti modifikácie alebo zneužitia
 • Umožňuje triedenie, vyhľadávanie, filtráciu, sťahovanie a prehrávanie
 • Možnosť vzdialeného vyťažovania pomocou aplikácií ReDat®3 LAN Client a ReDat eXperience
 • Možnosť vzdialenej konfigurácie pomocou terminálovej aplikácie Phindows
 • Administratívne funkcie prístupné z klávesnice systému, zo vzdialeného terminálu alebo po LAN

Podporované rozhrania pre záznam

Analógové rozhranie

Analógové telefónne linky, GSM brány s analógovým rozhraním, audio výstupy rádiostaníc, mikrofónov, VSC analógové výstupy a rôzne zdroje analógových audiosignálov.

Podporované signalizácie:

 • „In band“ tónové detektory (DTMF, ZVEI), FSK detektory (CLIP, TRS), impulzná volba
 • Detekcia vyzváňania, detekcia pripojenia (on/off)

Digitálne rozhranie

 • Proprietárne rozhranie Up0 - digitálne telefóny renomovaných výrobcov pobočkových ústrední a základňovej stanice DECT
 • Rozhranie Euro ISDN SO; ISDN telefóny, GSM brány s rozhraním ISDN
 • Rozhranie G.703 2Mbit/s (ISDN2)
 • Trunky E1 medzi pobočkovými PBX a PSTN (ISDN30, ISDN PRI)
 • Záznam GSM-R na rozhraní medzi MSC a BSC
 • Tradingové systémy s E1 rozhraním, VCS s E1 rozhraním; VCS E1 výstupy

Podporované signalizácie:

 • Digitálna signalizácia ISDN (SS7, Q-sig, DSS1 alebo sériový tok údajov)
 • Proprietárne protokoly výrobcov pobočkových ústrední

Rozhranie RS-232/422

 • Všeobecné údaje na sériových linkách
 • Záznam modemovej komunikácie

Rozhranie IP telefónie a TCP/IP

 • Záznam je realizovaný využitím štandardného Ethernet rozhrania (10Mbit, 100Mbit, 1Gbit)
 • Záznam IP telefónov, VCS/GRS systémov (aktívne/pasívne)
 • Záznam screenov (intruzívnou/neintruzívnou metódou)
 • Záznam radarových, dohľadových dát (Asterix, Redil, atď.) a letových údajov (multicast/unicast)
 • Záznam Data-linku a HID
 • Záznam doplnkových (signalizačných) informácií z CTI serverov

Viac informácií

pdf   Bližšie informácie k produktu ReDat3 Záznamová jednotka
email   Mám záujem