logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

ReDat3 Pasívna záznamová jednotka

Hybridné bezúdržbové záznamové zariadenie s malými rozmermi a nízkou spotrebou

image

ReDat3 Záznamová jednotka je digitálne záznamové zariadenie na princípe otvorenej architektúry priemyselného pasívneho počítača s využitím COTS súčastí a špeciálnych interfejsových kariet z produkcie RETIA, a.s.. Je určená pre záznam, archiváciu a následné prehliadanie a prehrávanie audio záznamov z rôznych komunikačných technológií (analógová, digitálna a IP telefónia). Taktiež podporuje záznam všeobecných údajov, ktoré obsahujú doplnkové informácie k audio záznamom (napr. CTI dáta, udalosti, atď.). Modulárna koncepcia systému umožňuje škálovateľnosť záznamových parametrov a typov rozhraní. Konfigurácia a prístup na záznamovú jednotku sú realizované prostredníctvom centrálneho systému ReDat eXperience.

ReDat3 Pasívna Záznamová jednotka je komplexné zariadenie malých rozmerov. Implementuje sa do systémov a prostredí, ktoré vyžadujú vysokú úroveň spoľahlivosti a kde je súčasne kladený dôraz na minimalizáciu nákladov na servis a údržbu. Zariadenie neobsahuje žiadne otáčavé súčasti, nie je hlučné a je bezobslužné. ReDat3 Pasívna záznamová jednotka prispieva svojou mimoriadne nízkou spotrebou k plneniu dlhodobých environmentálnych cieľov vývoja systému ReDat.

ReDat3 Pasívna záznamová jednotka je plne kompatibilná so všetkými súčasnými aj minulými inštaláciami systému ReDat.

Špecifikácia zariadenia

 • Ovládanie na báze klient-server
 • Ukladanie údajov na SSD disk
 • Uložené záznamy vo formáte RAW po sektoroch na partition HDD
 • Integrácia do LAN/WAN sietí
 • Podpora replikácie záznamov do aplikačnej nadstavby ReDat eXperience v MP3 alebo WAV
 • Záznam telefónie v stereo formáte
 • Detekcia zmeškaných hovorov
 • Podporované kodeky: G.711 (A-law/µ-law), G.723, G.729, G.722, iLBC
 • Podporované kompresie zvuku: A-law, u-law 64kbit, ADPCM 64, 32, 16 a 12 kbit, GSM FR 3kbit alebo proprietárne
 • Podpora časovej synchronizácie DCF-77, GPS, NTP
 • Spínanie záznamu: od úrovne audiosignálu (VOX), od signalizácie (režim TELEF), kontaktom, trvalý záznam, od tónov (TRS), manuálne, externé riadenie aplikáciou CTI, režimom RTP
 • Napájanie 16 - 30 V, pracovná teplota -5 až +55 °C
 • Podporované protokoly IP telefónie: SIP, RTSP, RTP, H.323, MGCP a proprietárne protokoly (Cisco SKINNY, Alcatel atď.)
 • Automatické vyrovnávanie záznamovej úrovne (AVC)
 • Spomalené/zrýchlené prehrávanie s korekciou
 • Rozmery: 195 x 200 x 101 mm

Podporované rozhrania pre záznam

Analógové rozhranie

Analógové telefónne linky, GSM brány s analógovým rozhraním, audio výstupy rádiostaníc, mikrofónov, VSC analógové výstupy a rôzne zdroje analógových audiosignálov.

Podporované signalizácie:

 • „In band“ tónové detektory (DTMF, ZVEI), FSK detektory (CLIP, TRS), impulzná volba
 • Detekcia vyzváňania, detekcia pripojenia (on/off)

Digitálne rozhranie

 • Proprietárne rozhranie Up0 - digitálne telefóny renomovaných výrobcov pobočkových ústrední a základňovej stanice DECT
 • Rozhranie Euro ISDN SO; ISDN telefóny, GSM brány s rozhraním ISDN
 • Rozhranie G.703 2Mbit/s (ISDN2)
 • Trunky E1 medzi pobočkovými PBX a PSTN (ISDN30, ISDN PRI)
 • Záznam GSM-R na rozhraní medzi MSC a BSC
 • Tradingové systémy s E1 rozhraním, VCS s E1 rozhraním; VCS E1 výstupy

Podporované signalizácie:

 • Digitálna signalizácia ISDN (SS7, Q-sig, DSS1 alebo sériový tok údajov)
 • Proprietárne protokoly výrobcov pobočkových ústrední

Rozhranie IP telefónie a TCP/IP

 • Záznam je realizovaný využitím štandardného Ethernet rozhrania (10Mbit, 100Mbit, 1Gbit)
 • Záznam IP telefónov, VCS/GRS systémov (aktívne/pasívne)
 • Záznam doplnkových (signalizačných) informácií z CTI serverov

Kľúčové vlastnosti

 • Spoľahlivý a stabilný záznam hlasu
 • Plne automatický
 • Bezobslužná prevádzka v nepretržitom režime 365/7/24
 • Rôzne úrovne prístupových práv obsluhy
 • Modulárny a škálovateľný - umožňuje súčasný záznam rôznych typov rozhraní s rôznymi konfiguráciami
 • Bezpečné uloženie dát bez možnosti modifikácie alebo zneužitia
 • Umožňuje triedenie, vyhľadávanie, filtráciu, sťahovanie a prehrávanie
 • Integrovaný do ReDat eXperience, centrálneho systému pre konfiguráciu, ukladanie, analýzu a prácu so záznamami
 • Administratívne funkcie prístupné z klávesnice systému, zo vzdialeného terminálu alebo po LAN

Viac informácií

pdf   Bližšie informácie k produktu ReDat3 Pasívna Záznamová jednotka
email   Mám záujem