logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Modelové riešenia systému ReDat

Vďaka množstvu implementácií systému ReDat môžeme povedať, že dobre vieme čo naši zákazníci potrebujú a dokážeme im systém ReDat plne prispôsobiť. Medzi najčastejších klientov patria kontaktné centrá, dispečingy a banky. Ak ste sa našli v niektorej z týchto skupín, pozrite sa na modelové riešenia. Dozviete sa vďaka nim, čo Vám môže ReDat poskytnúť. A samozrejme je, že každé riešenie je prispôsobené na mieru konkrétnemu zákazníkovi.

Riešenia pre kontaktné centrá

image

Ako kontaktné centrum, ktoré chce byť úspešné, iste neustále hľadáte riešenie, ako čo najefektívnejšie riadiť kvalitu služieb, ktoré poskytujete svojim zákazníkom. Konkurujú Vám desiatky a stovky ďalších kontaktných centier a každé zaváhanie Vás môže stáť klientov. Medzi nástroje, ktoré Vám pomôžu obstáť, bez pochybností patrí záznamový systém hovorov, ktorý je schopný úzko spolupracovať s veľkým množstvom technológií v kontaktnom centre.
>> Viac informácií

Riešenia pre dispečingy

image

S implementáciou ReDatu pre dispečingy máme bohaté skúsenosti. Náročnosť implementácie záznamových systémov spočíva v tom, že dispečingy prevádzkujú rôzne telekomunikačné platformy a technológie rôznych výrobcov. Okrem klasických (analógových, digitálnych a IP) telefónov sa nahrávajú aj analógové alebo digitálne rádia. Požadovaná je integrácia všetkých dispečerských technológií, často aj systémov, ktoré doplňujú funkcionality dispečingu napr. o informácie o polohách volajúceho. Kľúčová je 100% spoľahlivosť celého systému záznamu hovorov.
>> Viac informácií

Riešenia pre ATM/ATC

image

ReDat ponúka riešenia pre nahrávanie systémov ATM/ATC a komplexnú správu záznamov. Systémy ReDat umožňujú krátkodobé aj dlhodobé archivovanie záznamov, záznam obrazoviek dispečerov letovej prevádzky, synchrónne prehrávanie audio, video, radarových dát, transkripciu a živý príposluch. Ponúkame tiež služby s pridanou hodnotou, ako sú automatické analýzy reči (detekcia kľúčových slov, verifikácia hovoriacich), zálohovanie systémov metódami redundancie a back up a iné.
>> Viac informácií