logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Technológie nahrávania

Záznam hovorovej komunikácie

image

Do skupiny produktov, ktoré pokrývajú potreby záznamu hovorovej komunikácie patrí ReDat3 Záznamová jednotka, ReDat VoIP Recorder a ReDat PhoneRecorder.
>> Viac informáciíIntegrácia

image

Integrácia je významnou vlastnosťou systému ReDat, ktorú vieme na základe znalostí miestných podmienok a požiadaviek na celkovú funkčnosť systému plnohodnotne zaistiť. Technologickou integráciou sa zaistí maximálna interoperabilita systému ReDat s Vašim systémom s dôrazom na funkcie, ktoré najčastejšie využívate.
>> Viac informácií
Quality management

image

Získať maximum informácií z vytvorených nahrávok, vyvodiť z nich odpovedajúce závery pre chod kontaktného centra alebo dispečingu Vašej spoločnosti alebo presne identifikovať zákazníka a okamžite výjsť v ústrety jeho potrebám, to je úloha súboru aplikácií, ktoré v ucelenom súbore tvoria robustný nástroj na riadenie kvality a zároveň vytvára priestor pre neustále zlepšovanie Vašich služieb.
>> Viac informácií

Hlasové analýzy

image

Prvotným cieľom hlasových analýz, ktorých reprezentantom je ReDat VoiceProcessor, je získavanie informácií o všetkých informačných zložkách reči. Sledované sú tiež parametre vzájomnej interakcie, ako sú "skákanie" do reči, rýchlosť reakcí na nečakané podnety, váhanie a iné.
>> Viac informácií

Neintruzívne nahrávanie obrazoviek

image

Do portfólia produktov ReDat patrí aj riešenie pre neitruzívne nahrávanie obrazoviek počítačových monitorov. Neitruzívny záznam sa stáva alternatívou k súčasnému riešeniu, ktoré sa bežne využíva k záznamu pracovnej plochy počítačového monitora, ale vyžaduje inštaláciu špeciálneho softvéru - ovládačov pre snímanie pracovnej plochy.
>> Viac informácií