logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Hlasové analýzy

image

Prvotným cieľom hlasových analýz, ktorých reprezentantom je ReDat VoiceProcessor, je získavanie informácií o všetkých informačných zložkách reči. Sledované sú tiež parametre vzájomnej interakcie, ako sú "skákanie" do reči, rýchlosť reakcí na nečakané podnety, váhanie a iné. Pomocou funkcie kľúčových slov je možné v hovore identifikovať pasáže, kde je spomenutá konkrétna informácia, napríklad o konkurenčných produktoch, cenách atď.. Zistíte, či agenti dodržujú call script a postupujú podľa predpísaných postupov. Všetky procesy pracujú na základe zadaných parametrov úplne automaticky a tak šetria vaše náklady a čas.

V dnešnej dobe je zabezpečenie informačných technológií vrátane záznamu nevyhnutné predovšetkým pre kvalitnú podporu obchodu a fungovania celej firmy. Spoločnosť RETIA pre Vás vyvinula špeciálne riešenie, ktoré rieši práve otázky bezpečnosti a nespochybniteľnosti záznamu.

ReDat Verificator je jedným zo softvérových modulov ReDat eXperience, ktorý slúži ako nástroj kontroly pravosti zaznamenaných telefónnych hovorov.


Princíp ReDat VoiceProcessoru