logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Integrácia

image

Integrácia je významnou vlastnosťou systému ReDat, ktorú vieme na základe znalostí miestných podmienok a požiadaviek na celkovú funkčnosť systému plnohodnotne zaistiť. Technologickou integráciou sa zaistí maximálna interoperabilita systému ReDat s Vašim systémom s dôrazom na funkcie, ktoré najčastejšie využívate.
ReDat API

ReDat API (Aplikačné rozhranie) poskytuje rozhranie pre integráciu funkcií záznamového systému do prostredí iných aplikácií (napr. systém obsluhy zákazníka - CRM a mnoho ďalších). Toto rozhranie je využívané vždy keď je vyžadovaná spolupráca systému ReDat s inými aplikáciami. Organizačne ide o licencovaný modul ReDat eXperience, ktorý predstavuje súbor knižníc a skriptov bez užívatelsky prístupného rozhrania.

ReDat CTI

Vďaka dlhodobej a cieľavedomej práci vývojárov spoločnosti RETIA na ReDat CTI bolo dosiahnuté, že sme schopní rutinne vykonať integráciu CTI viac ako 12 významných výrobcov telekomunikačnej techniky, ako sú napríklad Alcatel, Genesys, Aastra-Matra, Avaya, Nortel/Kapsch, Etradeal, Siemens a mnoho ďalších.