logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Quality management

image

Získať maximum informácií z vytvorených nahrávok, vyvodiť z nich odpovedajúce závery pre chod kontaktného centra alebo dispečingu Vašej spoločnosti alebo presne identifikovať zákazníka a okamžite výjsť v ústrety jeho potrebám, to je úloha súboru aplikácií, ktoré v ucelenom súbore tvoria robustný nástroj na riadenie kvality a zároveň vytvára priestor pre neustále zlepšovanie Vašich služieb. Na vývoj aplikácií pre riadenie kvality spolupracovala spoločnosť RETIA s prednými vývojovými centrami a univerzitami a Vy tak máte možnosť využiť profesionálne riešenie, ktoré poslúži ako podklad pre rozhodovanie v dôležitých otázkach Vášho kontaktného centra alebo aj celej spoločnosti.

Kľúčovými aplikáciami, ktoré Vám svojimi výsledkami a vzájomnou spoluprácou vytvoria podmienky pre erudované a kvalitné rozhodnutia v strategických okamihoch vášho kontaktného centra sú aplikácie ReDat VoiceProcessor, ReDat TopicDetection, ReDat Verificator, ReDat Coaching alebo ReDat VoiceTracker.