logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Záznam hovorovej komunikácie

image

Do skupiny produktov, ktoré pokrývajú potreby záznamu hovorovej komunikácie patrí ReDat3 Záznamová jednotka, ReDat VoIP Recorder a ReDat PhoneRecorder.
ReDat3 Záznamová jednotka - slúži k záznamu všeobecných hovorových interakcií na rôznych rozhraniach (analógové, digitálne a TCP/IP) na primárne médium. Primárnym médiom sa zvyčajne rozumie pevný disk (HDD). Vyznačujú sa vysokou úrovňou stability a bezpečnosti zaznamenaných dát a ľubovoľnou varibilitou konfigurácie rozhraní.

ReDat VoIP Recorder - systém pre záznam hlasovej komunikácie vedenej na rôznych typoch IP telefónov. Základom systému je softvérový modul. ReDat VoIP Recorder nevyžaduje žiadny špecializovaný hardvér - záznam sa realizuje s využitím štandardného Ethernet rozhrania.

ReDat PhoneRecorder - riešenie pre záznam "klasickej telefónie" teda analógovej alebo digitálnej linky. Systém sa skladá z hardvérovej časti (modul UAM alebo UDM) a časti softvérovej. Riešenie je modulárne, licencované vlastnosťami a kapacitou. Vyznačuje sa jednoduchou a automatizovanou inštaláciou a jednoduchou správou.