logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Vybrané referencie našej spoločnosti

partners

Zobraziť referencie pre:

Referencie v oblasti informačných technológií:


 • CK PRESSBURG s.r.o., Bratislava
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Krajské úrady štátnej správy
 • Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s., Bratislava
 • Mestský úrad, Malacky
 • Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Petržalka
 • Ministerstvo vnútra SR
 • MOLPIR, s.r.o., Bratislava
 • MOLPIR GROUP CZ, a.s. - provozovna Praha, Česká republika
 • NIKÉ, s.r.o., Bratislava
 • Obchodná akadémia Račianska 107, Bratislava
 • Považské strojárne a.s., Považská Bystrica
 • Premium**** business hotel Bratislava
 • REMARK/CMA, s.r.o., Bratislava
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
 • STAR-TYP SPORT, Rybnik, Poľská republika
 • THE development, s.r.o., Bratislava
 • Trust Pay services, s.r.o., Bratislava
 • Univerzita Komenského, fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava
 • Veľvyslanectvo USA, Bratislava
 • Veľvyslanectvo Veľkej Británie a Severného Írska, Bratislava
 • Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava
 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava