logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Vybrané referencie našej spoločnosti

partners

Zobraziť referencie pre:

Referencie v oblasti meteorológie:


  • Hlavné mesto SR Bratislava
  • Mesto Trnava
  • Ministerstvo dopravy SR
  • Ministerstvo obrany SR
  • Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
  • Slovenská správa ciest, Bratislava
  • Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
  • Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava