logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Vybrané referencie našej spoločnosti

partners

Zobraziť referencie pre:

Referencie v oblasti záznamových zariadení:


 • Accenture, s.r.o., Bratislava
 • A J Produkty a.s., Bratislava
 • BILLA s.r.o., Bratislava
 • BHS Slovakia, o.c.p. a.s., Bratislava
 • BOND Reality, s.r.o., Bratislava
 • Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
 • CC Level, Levice
 • DATART INTERNATIONAL, a.s., Bratislava
 • DHL Express (Slovakia), s.r.o., Bratislava
 • Duslo, a.s., Šaľa
 • EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava
 • EUROCALL Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • Energotel, a.s., Bratislava
 • eustream, a.s., Bratislava
 • Falck Záchranná a.s., Košice
 • GENERAL FACTORING, a.s., Bratislava
 • Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
 • GTECH Slovakia Corporation organizačná zložka, Bratislava
 • Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy
 • HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Bratislava
 • Home Credit Slovakia, a.s., Pieštany
 • ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
 • Integrovaný záchranný systém SR - krajské dispečingy
 • Intrum Justitia Slovakia s.r.o.
 • Istrochem, o.z., Bratislava
 • J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava
 • Krajské riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru
 • Krajské riaditeľstvá policajného zboru
 • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava
 • Mediatel a.s., Bratislava
 • MetLife SK, a. s., Bratislava
 • Ministerstvo obrany SR - Ozbrojené sily SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • NAFTA a.s., Bratislava
 • Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 • Novácke chemické závody, a.s., Nováky
 • PATENTSERVIS Bratislava, a.s., Bratislava
 • pelikan.sk s.r.o., Bratislava
 • Polícia SR - okresné a krajské dispečingy
 • Prezídium hasičského a záchranného zboru SR, Bratislava
 • Privatbanka, a.s., Bratislava
 • QUELLE, s.r.o., Bratislava
 • Regus Business Centre Bratislava, s.r.o., Bratislava
 • Satro a.s. Bratislava
 • Securiton s.r.o., Bratislava
 • Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava
 • Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 • Slovenské elektrárne, a.s., jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice
 • Slovenské elektrárne, a.s., jadrová elektráreň Mochovce
 • Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, o.z., Trenčín
 • SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Pieštany
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
 • SLOVNAFT, a.s., Bratislava
 • Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
 • Trainkos sh.a, Pristina, Kosovo
 • TRANSPETROL, a.s., Bratislava
 • U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
 • VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
 • Východoslovenská energetika, a.s., Košice
 • Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
 • Železnice slovenskej republiky, Bratislava
 • Železničná polícia Bratislava