logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Dopravné systémy

Spoločnosť SPINET a.s. má dlhoročnú tradíciu v dodávkach, inštalácii a servise dopravných systémov. Najvýznamnejšie z nich sú cestné meteorologické stanice VAISALA. Okrem nich však vykonávame inštalácie a servis aj iných technológií.

Cestná meteorológia

image

Spoločnosť SPINET a.s. ponúka kompletné riešenia pre cestnú meteorológiu, ktorých súčasťou je nonstop monitorovanie stavu vozovky a okolitých vplyvov pomocou stacionárnych meteostaníc a špecializovaného softvéru pre užívateľsky pohodlnú prácu s nameranými dátami a tiež možnosť predpovede budúceho stavu.

Meteorologické stanice značky VAISALA sú dnes na Slovensku nainštalované na mnohých úsekoch diaľnic, rýchlostných komunikácií a diaľničných privádzačoch, na viacerých horských prechodoch, ale i na moste Apollo v Bratislave. Celkove je na území Slovenska inštalovaných viac ako 80 týchto meteorologických staníc.

>>Viac informácií

Premenlivé dopravné značenie

image

Naša spoločnosť vykonáva inštalácie a servis premenlivého dopravného značenia v rôznych variantoch predovšetkým pre riadenie dopravy.

>>Viac informácií


Značky s prevádzkovými informáciami

image

Ponúkame taktiež aj značky s prevádzkovými informáciami. Tieto značky zvyčajne slúžia na zobrazovanie meteorologických parametrov, ako napríklad teplotu vzduchu a vozovky alebo iné podľa želania zákazníka. Takáto tabuľa môže byť doplnkom k cestnej meteorologickej stanici alebo môže ísť o samostatnú jednotku zobrazujúcu údaje z rôznych senzorov.

>>Viac informácií

Cestná svetelná signalizácia

image

Vykonávame inštalácie a servis cestnej svetelnej signalizácie. V tomto segmente sa špecializujeme predovšetkým na dopravné návestidlá slúžiace na varovanie vodičov pred možnou námrazou na vozovke. Takéto návestidlá sú zvyčajne ovládané meteostanicou.

>> Viac informácií

Kamerové systémy

image

Dodávame kamerové systémy rôznych výrobcov. Špecializujeme sa najmä na dopravné kamery, na sledovanie stavu vozovky pre potreby zimnej údržby ciest zväčša ako doplnok k meteorologickej stanici, ako samostatná jednotka na monitorovanie dopravy alebo na bezpečnostné a dohľadové účely napríklad na odpočívadlách.

>> Viac informácií

Systémy pre núdzové zálivy

image

Vykonávame dodávky a servis informačných a riadiacich systémov pre núdzové dopravné zálivy. Takýto systém sa skladá z detekčnej a komunikačnej časti, riadiacej elektroniky, riadenia vypúšťacieho potrubia, kamery, osvetlenia a ďalších obvodov.

>> Viac informácií

Prenosné analyzátory dopravy

image

Prenosné analyzátory dopravy sú skvelým nástrojom na analýzu dopravných prúdov. Okrem sčítania vozidiel merajú aj ich rýchlosť a dĺžku. So špecializovaným softvérom je možné namerané dáta analyzovať a spracovávať vo forme rôznych aj grafických výstupov.

>> Viac informácií