logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Prenosné analyzátory dopravy

Prenosné analyzátory dopravy sú skvelým nástrojom na analýzu dopravných prúdov. Okrem sčítania vozidiel merajú ich rýchlosť a dĺžku. So špecializovaným softvérom je možné namerané dáta analyzovať a spracovávať vo forme rôznych aj grafických výstupov.

Prenosný analyzátor dopravy NC350 BlueStar

image

Nová generácia prenosných analyzátorov dopravy NC350 BlueStar nadväzuje na predošlé úspešné generácie NC200 a NC300. Okrem vysokej spoľahlivosti a presnosti umožňuje aj bezdrôtový prenos nameraných údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Ďaľšou výhodou je, že zariadenie vydrží na jedno nabitie 3 týždne.

>> Viac informácií

HDM softvér pre prenosné analyzátory dopravy rodiny NC

image

HDM softvér umožňuje spravovať a spracovávať údaje z rôznych typov prenosných analyzátorov NC90, NC97, NC100, NC200, NC300 a NC350. K dispozícii je množstvo funkcií na vykonávanie analýz a tvorbu reportov.

>> Viac informácií