logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Systémy pre núdzové zálivy


Vykonávame inštalácie a servis informačných a riadiacich systémov pre núdzové dopravné zálivy. Špecializujeme sa predovšetkým na informačnú časť, ale vieme dodať aj kompletný riadiaci systém.

Kompletný informačný a riadiaci systém sa zvyčajne skladá z nasledovných komponentov:

  • Detekčný systém (elektronický alebo sústava relé), na ktorý je pripojená indukčná slučka a optická závora
  • Riadiaci systém (elektronický alebo sústava relé), ktorý v prípade narušenia vykoná požadované úkony (uzatvorenie odtokového potrubia, odoslanie poruchového signálu do komunikátora a riadiaceho modulu)
  • Hlasový komunikátor pre nahlasovanie narušenia priestoru, alebo iný signalizačný systém
  • Riadiaci modul pre servisné funkcie spoločne so špecializovaným softvérom pre vzdialené ovládanie
  • Svietidlo so stmievačom
  • Kamera s IR prisvietením a GPRS routerom (alebo iným komunikačným rozhraním)
  • Záložné napájanie UPS pre prípad výpadku elektrickej energie
V prípade záujmu zabezpečíme kompletný návrh takéhoto systému podľa požiadaviek obstarávateľa a realizáciu.

Viac informácií

email   Mám záujem