logo
tuv_logo

Súzvuk technológií

Značky s prevádzkovými informáciami


Naša spoločnosť vykonáva dodávky, inštalácie a servis značiek s prevádzkovými informáciami (ďalej ako ZPI) predovšetkým pre zobrazovanie meteorologických údajov a súvisiacích varovaní.

ZPI slúžia zvyčajne na zobrazovanie informácií o teplote vozovky a vzduchu a môžu vodičov varovať pri vzniku námrazy na vozovke, silnom nárazovom vetre a iných rizikách.

Ponúkame ZPI v dvoch základných variantoch.

V prvom variante je ZPI doplnkom k cestnej meteorologickej stanici. V takomto prípade je ZPI pripojená k meteostanici prostredníctvom konverzného modulu a v závislosti od požiadaviek zákazníka môže zobrazovať ľubovoľné údaje z meteostanice. Takéto riešenie je vhodné predovšetkým pre väčšie dopravné stavby ako sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty 1. triedy, kde sú požadované inštalácie kompletných meteostaníc a zároveň aj inštalácie ZPI pre informovanie vodičov o podmienkach na vozovke.

Druhým variantom sú jednoduché ZPI zobrazujúce iba zákazníkom vopred definované parametre. V takomto prípade je ZPI samostatnou jednotkou, kde priamo k riadiacemu počítaču ZPI sú pripojené iba senzory merajúce požadované parametre (napríklad meranie teploty vzduchu a vozovky). ZPI môže taktiež zobrazovať varovania generované priamo riadiacim počítačom na základe údajov zo snímačov. Takéto stanice podporujú napájanie solárnymi panelmi a sú vhodné predovšetkým pre menej významné cesty 1., 2. a 3. triedy.

Viac informácií

email   Mám záujem

Fotografie


ZPI so zobrazením teploty vozovky a teploty vzduchu