Dopravné systémy

Spoločnosť SPINET a.s. má dlhoročnú tradíciu v dodávkach, inštalácii a servise dopravných systémov. Najvýznamnejšie z nich sú cestné meteorologické stanice VAISALA. Okrem nich však vykonávame inštalácie a servis aj iných technológií.

Cestná meteorológia

Spoločnosť SPINET a.s. ponúka kompletné riešenia pre cestnú meteorológiu, ktorých súčasťou je nonstop monitorovanie stavu vozovky a okolitých vplyvov pomocou stacionárnych meteostaníc a špecializovaného softvéru pre užívateľsky pohodlnú prácu s nameranými dátami a tiež možnosť predpovede budúceho stavu.

Meteorologické stanice značky VAISALA sú dnes na Slovensku nainštalované na mnohých úsekoch diaľnic, rýchlostných komunikácií a diaľničných privádzačoch, na viacerých horských prechodoch, ale i na moste Apollo v Bratislave. Celkove je na území Slovenska inštalovaných viac ako 80 týchto meteorologických staníc.

Naša spoločnosť vykonáva inštalácie a servis premenlivého dopravného značenia v rôznych variantoch predovšetkým pre riadenie dopravy.

Premenlivé dopravné značenie

Značky s prevádzkovými informáciami

Ponúkame taktiež aj značky s prevádzkovými informáciami. Tieto značky zvyčajne slúžia na zobrazovanie meteorologických parametrov, ako napríklad teplotu vzduchu a vozovky alebo iné podľa želania zákazníka. Takáto tabuľa môže byť doplnkom k cestnej meteorologickej stanici alebo môže ísť o samostatnú jednotku zobrazujúcu údaje z rôznych senzorov.

Vykonávame inštalácie a servis cestnej svetelnej signalizácie. V tomto segmente sa špecializujeme predovšetkým na dopravné návestidlá slúžiace na varovanie vodičov pred možnou námrazou na vozovke. Takéto návestidlá sú zvyčajne ovládané meteostanicou.

Cestná svetelná signalizácia

Kamerové systémy

Dodávame kamerové systémy rôznych výrobcov. Špecializujeme sa najmä na dopravné kamery, na sledovanie stavu vozovky pre potreby zimnej údržby ciest zväčša ako doplnok k meteorologickej stanici, ako samostatná jednotka na monitorovanie dopravy alebo na bezpečnostné a dohľadové účely napríklad na odpočívadlách.

Vykonávame dodávky a servis informačných a riadiacich systémov pre núdzové dopravné zálivy. Takýto systém sa skladá z detekčnej a komunikačnej časti, riadiacej elektroniky, riadenia vypúšťacieho potrubia, kamery, osvetlenia a ďalších obvodov.

Systémy pre núdzové zálivy

Prenosné analyzátory dopravy

Prenosné analyzátory dopravy sú skvelým nástrojom na analýzu dopravných prúdov. Okrem sčítania vozidiel merajú aj ich rýchlosť a dĺžku. So špecializovaným softvérom je možné namerané dáta analyzovať a spracovávať vo forme rôznych aj grafických výstupov.

Návrat hore