Meteorológia

Meteorologické systémy

Jednou z hlavných činností spoločnosti SPINET a.s. je dodávka, inštalácia a servis meteorologických systémov. Naša spoločnosť je výhradným reprezentantom a dodávateľom produktov spoločnosti VAISALA Oyj. Tieto produkty vhodne dopĺňame produktami od iných výrobcov tak, aby sme dosiahli riešenie spĺňajúce požiadavky zákazníkov. Vykonávame inštalácie a servis meteorologických zariadení a systémov na území celej Slovenskej republiky a to vo všetkých odvetviach meteorológie. Vo všeobecnosti vieme tieto odvetvia rozdeliť do niekoľkých kategórií.

Cestná meteorológia

Ponúkame komplexné riešenia pre cestnú meteorológiu, ktorých súčasťou je nonstop monitorovanie stavu vozovky a okolitých vplyvov pomocou stacionárnych meteorologických staníc a pomocou špecializovaného softvéru pre pohodlnú prácu s nameranými dátami s možnosťou predpovede budúceho stavu.

Meteorologické stanice VAISALA sú dnes na Slovensku nainštalované na mnohých úsekoch diaľnic, rýchlostných komunikácií, diaľničných privádzačoch, na viacerých horských prechodoch, ale i na moste Apollo v Bratislave. Celkovo je na území Slovenska inštalovaných viac ako 80 týchto meteorologických staníc.

Spoločnosť SPINET ponúka kompletné riešenia pre letiskovú meteorológiu, tak aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť letovej prevádzky. Letiskové meteosystémy VAISALA AWOS AviMet® majú dlhoročnú tradíciu a sú inštalované na mnohých medzinárodných letiskách, kde pomáhajú minimalizovať vplyvy počasia na bezpečnosť prepravovaných cestujúcich.

Produkty pre letiskovú meteorológiu sú ponúkané v rôznych variantoch, od riešení pre veľké medzinárodné letiská až po malé letiská lokálneho významu, športové letiská či heliporty.

Letisková meteorológia

Riešenia pre profesionálnu meteorológiu a hydrológiu

V portfóliu má naša spoločnosť aj vysokokvalitné profesionálne systémy na meranie a predpovede počasia, ktoré boli vyvynuté spoločnosťou VAISALA v spoluprác s hydrometeorologickými ústavmi po celom svete. K dispozícii sú automatické meteorologické stanice, ktoré existujú v rôznych modifikáciách a umožňujú meranie akýchkoľvek meteorologických veličín, meteorologické radary, systémy na detekciu bleskov, sondážne systémy a rôzne iné.

Okrem produktov značky VAISALA vykonávame aj inštalácie a servis meteorologických webových kamier značky HDCam.

Znečistenie ovzdušia v mestách a ich okolí predstavuje významnú hrozbu pre ľudské zdravie a kvalitu života miliónov ľudí po celom svete. Hlavnými produktami spoločnosti VAISALA v tomto segmente sú senzory kvality ovzdušia, ktoré merajú okrem základných meteorologických parametrov hlavné znečisťujúce plyny a taktiež častice. Veľmi dôležitým produktom je tiež profilovanie aerosólu pomocou ceilometrov.

Riešenia pre monitorovanie kvality ovzdušia

Obranná meteorológia

V segmente vojenskej a obrannej meteorológie ponúkame viacero ucelených riešení na rôzne použitie od mobilných taktických meteorologických systémov umožňujúcich meranie všetkých meteorologických parametrov až po systémy meteorologických sond poskytujúce atmosférický profil vetra, tlaku, teploty a vlhkosti od povrchu až do nadmorských výšok používaných v balistických výpočtoch počasia.

Spoločnosť SPINET pre segment energetickej meteorológie ponúka systémy na meranie meteorologických veličín v ochranných pásmach distribučných či transportných vedení a areáloch energetických závodov, merania a predpovede pre veterné farmy, on-line monitorovanie vzdušnej vlhkosti pri vysokonapäťových transformátoroch a mnohé iné.

Meteorológia pre energetiku

Meteorológia pre železnice

V našom portfóliu sa nachádzajú aj riešenia pre ochranu železničnej dopravy pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

Návrat hore