Referencie

Záznamové systémy
Meteorologické systémy
Dopravné systémy
Informačné technológie
Naši partneri
Záznamové systémy

Referencie v oblasti záznamových zariadení:

 • Accenture, s.r.o., Bratislava
 • A J Produkty a.s., Bratislava
 • BILLA s.r.o., Bratislava
 • BHS Slovakia, o.c.p. a.s., Bratislava
 • BOND Reality, s.r.o., Bratislava
 • Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
 • CC Level, Levice
 • DATART INTERNATIONAL, a.s., Bratislava
 • DHL Express (Slovakia), s.r.o., Bratislava
 • Duslo, a.s., Šaľa
 • EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava
 • EUROCALL Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • Energotel, a.s., Bratislava
 • eustream, a.s., Bratislava
 • Falck Záchranná a.s., Košice
 • GENERAL FACTORING, a.s., Bratislava
 • Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
 • GTECH Slovakia Corporation organizačná zložka, Bratislava
 • Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy
 • HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Bratislava
 • Home Credit Slovakia, a.s., Pieštany
 • ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
 • Integrovaný záchranný systém SR – krajské dispečingy
 • Intrum Justitia Slovakia s.r.o.
 • Istrochem, o.z., Bratislava
 • J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava
 • Krajské riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru
 • Krajské riaditeľstvá policajného zboru
 • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Bratislava
 • Mediatel a.s., Bratislava
 • MetLife SK, a. s., Bratislava
 • Ministerstvo obrany SR – Ozbrojené sily SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR
 • NAFTA a.s., Bratislava
 • Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 • Novácke chemické závody, a.s., Nováky
 • PATENTSERVIS Bratislava, a.s., Bratislava
 • pelikan.sk s.r.o., Bratislava
 • Polícia SR – okresné a krajské dispečingy
 • Prezídium hasičského a záchranného zboru SR, Bratislava
 • Privatbanka, a.s., Bratislava
 • QUELLE, s.r.o., Bratislava
 • Regus Business Centre Bratislava, s.r.o., Bratislava
 • Satro a.s. Bratislava
 • Securiton s.r.o., Bratislava
 • Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava
 • Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
 • Slovenské elektrárne, a.s., jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice
 • Slovenské elektrárne, a.s., jadrová elektráreň Mochovce
 • Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne, o.z., Trenčín
 • SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Pieštany
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
 • SLOVNAFT, a.s., Bratislava
 • Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
 • Trainkos sh.a, Pristina, Kosovo
 • TRANSPETROL, a.s., Bratislava
 • U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
 • VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
 • Východoslovenská energetika, a.s., Košice
 • Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
 • Železnice slovenskej republiky, Bratislava
 • Železničná polícia Bratislava

Meteorologické systémy

Referencie v oblasti meteorológie:

 • Hlavné mesto SR Bratislava
 • Mesto Trnava
 • Ministerstvo dopravy SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 • Slovenská správa ciest, Bratislava
 • Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Dopravné systémy

Referencie v oblasti dopravných systémov:

 • Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 • Slovenská správa ciest, Bratislava
 • Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

 
Informačné technológie

Referencie v oblasti informačných technológií:

 • CK PRESSBURG s.r.o., Bratislava
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Krajské úrady štátnej správy
 • Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s., Bratislava
 • Mestský úrad, Malacky
 • Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka
 • Ministerstvo vnútra SR
 • MOLPIR, s.r.o., Bratislava
 • MOLPIR GROUP CZ, a.s. – provozovna Praha, Česká republika
 • NIKÉ, s.r.o., Bratislava
 • Obchodná akadémia Račianska 107, Bratislava
 • Považské strojárne a.s., Považská Bystrica
 • Premium**** business hotel Bratislava
 • REMARK/CMA, s.r.o., Bratislava
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
 • STAR-TYP SPORT, Rybnik, Poľská republika
 • THE development, s.r.o., Bratislava
 • Trust Pay services, s.r.o., Bratislava
 • Univerzita Komenského, fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava
 • Veľvyslanectvo USA, Bratislava
 • Veľvyslanectvo Veľkej Británie a Severného Írska, Bratislava
 • Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava
 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Naši partneri

Partneri našej spoločnosti:

Hlavní realizační partneri:

 • ADTS s.r.o., Žilina
 • ALCASYS Slovakia, a.s., Bratislava
 • ALISON Slovakia s.r.o., Bratislava
 • ALL-SIG, spol. s r.o., Bratislava
 • ARCHA TELECOM spol, s r.o., Bratislava
 • Atos IT Solutions and Services s.r.o., Bratislava
 • BETAMONT s.r.o., Zvolen
 • Contineo s.r.o., Košice
 • DELTECH, a.s., Liptovský Mikuláš
 • DeMoTech, s.r.o., Liptovský Hrádok
 • Dimension Data Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • ELEKON, spol. s r.o., Pezinok
 • Energotel, a.s., Bratislava
 • HITECO s.r.o, Bratislava
 • LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
 • MONDEX-electric, s.r.o., Banská Bystrica
 • NOPE a.s., Bratislava
 • PPA CONTROLL, a.s., Bratislava
 • Siemens s.r.o., Bratislava
 • SOITRON, s.r.o., Bratislava
 • Slovak Telekom, a. s., Bratislava

Hlavní obchodní partneri:

 • eD system Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • Kroneis GmbH, Wien, Rakúsko
 • KRUGEL EXIM, spol. s r.o., Bratislava
 • Q-PRODUCTS a. s., Bratislava
 • RETIA, a.s., Pardubice, Česká republika
 • SOFOS, s.r.o., Bratislava
 • Teconer Oy, Helsinki, Fínsko
 • Vaisala Oyj, Vantaa, Fínsko
Návrat hore